Varkenshouderij

Nieuws

Zó krijgt u zicht op het klimaat in uw varkensstal

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research bieden met 5 indicatoren handvatten voor varkenshouders en NVWA- inspecteurs om tijdens de controle het stalklimaat in varkensstallen te meten.

Het stalklimaat mag niet schadelijk zijn voor het dier, maar hiervoor zijn geen vaste normen opgesteld en de varkenshouder mag zijn eigen weg daarin vinden om dat doel te behalen. Hierdoor is toezicht van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) echter lastiger dan wanneer hiervoor specifiekere regels zouden bestaan.

5 signaalindicatoren voor beeld van stalklimaat

Om toch een beeld van het klimaat te krijgen zijn signaalindicatoren benoemd die eventueel aanleiding kunnen zijn voor een vervolgonderzoek. Als op een of meer van de 5 genoemde gebieden een probleem speelt, kan dat wijzen op een slecht stalklimaat:

  1. Concentraties koolstofdioxide en ammoniak in de lucht;
  2. mate van roodheid en / of bevuiling in de ogen;
  3. mate van oorbijten;
  4. mate van staartbijten;
  5. mate van bevuiling van de dieren.

Het doel van het project was het ontwikkelen van signaalindicatoren, en niet om weer zogeheten gesloten normen te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.