Varkenshouderij

Nieuws

Controlelijst voor verlaging biggenuitval gereed

De Stuurgroep Bigvitaliteit heeft een lijst opgesteld waarmee varkenshouders kunnen checken hoe groot het uitvalrisico is bij de pasgeboren biggen. De checklist brengt succesfactoren en risico’s per bedrijf in beeld.

In het traject om de biggensterfte te verlagen is een nieuwe stap gezet; de Stuurgroep bigvitaliteit presenteert deze week zijn checklist bigvitaliteit, een hulpmiddel voor zeugenhouders om de uitval van zogende biggen te verlagen. Na het invullen van de checklist wordt zichtbaar op welke punten in de bedrijfsvoering een bedrijf het goed doet om de uitval laag te houden en op welke punten verbetering haalbaar is. De checklist wordt vandaag gepresenteerd op het symposium Hogere varkensgezondheid in Eindhoven, waar Boerderij gastheer is.

Drie protocollen

Naast de checklist zijn er drie protocollen. Deze zijn bedoeld om zeugenhouders te helpen handen en voeten te geven aan de punten die in de checklist staan. De protocollen hebben betrekking op opfokzeugen, management rond het werpen en bedrijfshygiëne.

Aan de totstandkoming van de checklist is een heel traject voorafgegaan. Om te beginnen bezochten tien dierenartsenpraktijken elk tien varkensbedrijven voor een inventarisatie. Elke praktijk bezocht vijf bedrijven met een biggenuitval lager dan 12% en nog eens vijf bedrijven waar de uitval hoger is dan 15%.

Op bedrijven waar de zeugen zich fit voelen, is de biggenuitval lager, blijkt uit de checklist. - Foto: Henk Riswick

Aan de hand van de bedrijfsbezoeken zijn succesfactoren die de uitval verlagen en risicofactoren waardoor de uitval juist stijgt in beeld gebracht. In de checklist zit de informatie verwerkt van 75 bedrijven. De uitkomsten van de tien biologische bedrijven worden met hulp van de dierenartsen en de vereniging van biologische varkenshouders apart geanalyseerd.

Waardevol hulpmiddel

Volgens voorzitter Ingrid Jansen van de Stuurgroep bigvitaliteit is veel tijd gestoken in de duiding van de resultaten van de bedrijfsbezoeken. Zodoende verwacht zij dat de checklist en protocollen leiden tot een waardevol hulpmiddel waar men op ieder zeugenbedrijf mee aan de slag kan. Doordat tien dierenartsenpraktijken en diverse adviseurs meewerkten aan de totstandkoming van de checklist, is de verwachting van Jansen dat deze lijst toepasbaar is.

De Stuurgroep Bigvitaliteit valt onder de vlag van de POV. Samen met betrokken partijen in de periferie werkt de varkenshouderij aan verlaging van de uitval van zogende biggen. Volgens de jongste rapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit bedroeg de uitval in 2016 13,6%, een tiende hoger dan het voorgaande jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.