Varkenshouderij

Nieuws

Actievoerders demonstreren tegen herbouw Knorhof

Bijna 200 mensen hielden 30 januari, voorafgaand aan de raadsvergadering van de gemeente Buren, een wake voor de omgekomen varkens bij de stalbrand op de Knorhof. Het grootste deel van de actievoerders was van buiten de gemeente afkomstig.

De gemeenteraad vergaderde later die avond over een mogelijke herbouw van het varkensbedrijf, op verzoek van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD).

Volgens het college van B&W zijn drie scenario’s denkbaar. De eerste is een vergunningaanvraag voor een stal zonder verdieping, maar met een groter oppervlak. Tweede is een aanvraag voor een stal die binnen het huidige bestemmingsplan valt. Laatste scenario is dat de gemeente het bestemmingsplan herziet om herbouw onmogelijk te maken.

Gemeente wacht aanvraag af

PvdD diende drie moties in om herbouw van de Knorhof te voorkomen. D66 diende een motie in om met Sebava, de eigenaar van de Knorhof, in gesprek te gaan over voorwaarden voor herbouw op gebied van dierenwelzijn, milieu en omgeving. Geen van deze moties is door de raad aangenomen. De gemeenteraad wil een aanvraag voor herbouw afwachten voor dat zij een besluit neemt.

Sebava overlegt op dit moment met provincie en gemeente over de mogelijkheden voor herbouw. “Complicerende factor voor een lagere stal op een groter bouwblok is een gasleiding die over het terrein loopt. Daar mag niet bebouwd worden”, vertelt Jan Voermans, woordvoerder van Sebava.

Foto

  • Dierenactivisten lieten bloemen en een briefje achter na de brand op de Knorhof. - Foto: Ton Kastermans

    Dierenactivisten lieten bloemen en een briefje achter na de brand op de Knorhof. - Foto: Ton Kastermans

Of registreer je om te kunnen reageren.