Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Versnelde verduurzaming kost Brabantse veehouderij € 400 miljoen

Voorstellen voor flankerend beleid moeten versnelling van de verduurzaming verzachten.

Volgens Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant gaat het naar voren halen van de verduurzaming van de veehouderij de sector tot 2048 ongeveer € 400 miljoen kosten. Tot 2022 is al € 100 miljoen nodig. Dat schrijft GS in een programma met ondersteunde maatregelen dat vrijdag 22 september besproken wordt in een vergadering met Statenleden. Tijdens deze zogenoemde procedurevergadering moet duidelijk worden of politieke partijen in de Staten de maatregelen die GS voorstelt voldoende vinden of dat er meer of wat anders moet gebeuren. Op basis hiervan zal GS de definitieve plannen opnemen in de Begroting 2018 die in november gepresteerd wordt aan Provinciale Staten. ZLTO heeft al laten weten de plannen zoals ze er nu liggen volstrekt onvoldoende te vinden.

‘Verzachtende maatregelen’

In juli heeft Brabant besloten dat de veehouderij al in 2022 moet voldoen aan de milieueisen in plaats van 2028 wat in eerste instantie was afgesproken. Het gevolg hiervan zal volgens GS zijn dat zo’n 500 veehouderijbedrijven zullen stoppen met hun bedrijf, voor de overige bedrijven geldt dat ze samen € 400 miljoen extra investeringen zullen moeten doen om de versnelde verduurzaming te realiseren. Met de voorstellen voor flankerend beleid wil de provincie de versnelling van de verduurzaming enigszins ‘verzachten’.

GS stelt voor om op vier gebieden in te zetten:

  • het bevorderen van innovatieve stalsystemen. GS ondersteunt een aantal innovatieve proefbedrijven die onderzoek uitvoeren. Daarnaast zullen boeren die nieuwe stalsystemen willen gaan gebruiken ondersteund worden.
  • innoverende en investerende veehouders ondersteunen met achterstellende leningen.
  • een bedrijfsbeëindigingsregeling opzetten voor veehouders van 60 jaar of ouder die willen stoppen.
  • het instellen van een ondersteuningsnetwerk. Een team van mensen met uiteenlopende expertise staat veehouders bij bij het maken van keuzes en de stappen die genomen moeten worden om die te realiseren.

 

Onduidelijkheid over budget

ZLTO is niet te spreken over de voorstellen van GS. “Aan de ene kant presenteert de provincie nieuw beleid dat de sector volgens haar eigen cijfers € 400 miljoen kost”, zegt Janus Scheepers, portefeuillehouder Omgeving en bestuurslid van ZLTO. “Aan de andere kant wordt daar nu een pakket aan compenserende maatregelen tegenover gezet, zonder helderheid over budget. Dat contrast zegt genoeg. Een pakket dat bovendien voor een belangrijk deel bestaat uit reeds bestaand beleid.” Volgens Scheepers maken de voorstellen duidelijk dat de provincie doelbewust aanstuurt op een voortijdig einde van 500 boerenbedrijven.

ZLTO wil terug naar eerdere afspraak

De ZLTO-er doet een beroep op de provincie terug te keren naar de eerdere afspraak waarbij in 2028 alle veehouderijen voldoen aan de geldende milieueisen. Scheepers: “Over de stip op de horizon zijn wij het eens met de provincie: de Brabantse veehouderij moet verder verduurzamen. Maar het tijdspad dat de provincie nu heeft uitgestippeld, luidt het faillissement in van honderden gezinsbedrijven en leidt nauwelijks tot milieuwinst.” Wat Scheepers betreft sluiten provincie Noord-Brabant, ZLTO, kennisinstellingen en agrobedrijfsleven alsnog een innovatiecontract. “Net zoals Limburg en Gelderland hebben gedaan. Dan liggen er in 2028 praktijkrijpe stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken en oplossen.”

Eén reactie

  • John*

    6 jaar keer 125 euro = 900 euro per zeugenplaats die niet meer terug verdiend kan worden door de bedrijven die nu eerder moeten investeren dan gewenst en niet de mogelijkheden hebben of waardoor het zinloos is omdat ze nog maar een jaar of 7 a 8 hoeven en dan de tent willen sluiten of verkopen. Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan regelen met dat flankerend beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.