Varkenshouderij

Nieuws

Topigs-beren krijgen cijfer voor vitaliteit

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin kwantificeert de vitaliteit van varkens en gaat die voortaan meewegen in de fokwaarde van hun beren. Daarvoor is de robuustheidsindex ontwikkeld.

Deze index is een antwoord op de groeiende maatschappelijke druk om het dierenwelzijn en de diergezondheid in de varkenshouderij te verbeteren.

Tijdens de Düsser varkens en pluimveedag is de robuustheidsindex onthuld. De index wordt opgenomen in de zogeheten TPI (Topigs Profit Index). De TPI heeft betrekking op economische kenmerken, zoals voederconversie, groei en karkaskwaliteit. De robuustheidsindex komt daar nu bij.

De nieuwe index bestaat uit vier elementen:

  1. vitaliteit
  2. erfelijke gebreken
  3. slachtlijnresultaten
  4. beenwerkkwaliteit

Voor vitaliteit bijvoorbeeld telt het overlevingspercentage bij de geboorte en de uitval tot spenen.

De index wordt uitgedrukt in euro’s. De gemiddelde TPI van een beer voor robuustheid zit rond de € 1 tot € 1,20. In het meest extreme geval is de TPI voor robuustheid minus € 2 en maximaal € 3, een verschil van € 5. De gemiddelde, totale TPI van een beer zit rond € 7. De TPI is de fokwaarde die een beer maximaal kan overbrengen op zijn nakomelingen. Dit getal moet worden gedeeld door twee, omdat de zeug grofweg de helft van een big bepaalt.

‘Belangstelling voor robuustere varkens groeit’

In Duitsland wordt de index op beerniveau weergegeven. Mocht de index in de TPI van Nederlandse beren verschijnen, dan heeft deze betrekking op beergroepen. Volgens Eduard Eissing, directeur van Topigs Norsvin in Duitsland, groeit onder varkenshouders ook de belangstelling voor robuustere varkens. Eissing: “Met de productie van de dieren moet het goed zitten. Maar varkens die makkelijk zijn te verzorgen, wordt steeds belangrijker.”

Of registreer je om te kunnen reageren.