Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

‘Regeling omgevingskwaliteit is nog te beperkt’

“De Regeling omgevingskwaliteit is een stap in de goede richting, maar nog te beperkt.” Dat zegt Annie Schreijer, lid van het Europees parlement voor het CDA.

Schreijer is er voorstander van om de regeling uit te breiden met de mogelijkheid om varkensrechten tussen sectoren uit te wisselen. “Dan biedt de regeling perspectief aan een veel grotere groep varkenshouders dan enkel diegenen die het geluk hebben in aanmerking te komen”, vindt Schreijer.

Binnen de huidige regeling kunnen stoppers die in aanmerking komen hun varkensrechten verkopen aan het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, voor een marktconforme vergoeding. Daarnaast ontvangen zij een bedrag per aanwezig varken. Bedrijven die het meest belastend zijn voor burgerwoningen in het buitengebied komen het eerst in aanmerking voor deelname.

Voor- en tegenstanders

Het voorstel van Schreijer is niet nieuw. Het kent voor- en tegenstanders. Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tegen de uitwisselbaarheid van varkensrechten tussen de sectoren. Zij verwacht dat de varkensrechten dan duurder worden en dat de rechten uit de sector verdwijnen. Schreijer kent het standpunt van de POV. “Ik spreek echter regelmatig varkenshouders die voor een uitwisseling tussen sectoren zijn. En dat zijn niet alleen stoppers. Daar zijn ook bedrijven bij die voor de regionale markt willen produceren met minder dieren en meer toegevoegde waarde”, zegt ze.

“Ik bekijk het vanuit Europa en over sectoren heen. De Nederlandse varkenshouderij zit niet op een eilandje. De gehele Nederlandse veehouderij heeft een fosfaatprobleem en heeft er alle belang bij dat de derogatie wordt behouden”, besluit Schreijer.

Laatste reacties

 • John*

  wat een onzin, schot ertussen houden om economisch perspectief te houden voor de varkenshouderij. Dat de melkveehouders zo gek zijn om elkaar veel geld te betalen om een koe te mogen houden moeten ze zelf weten. Ook zij kunnen even een pas op de plaats maken.

  Daarbij is er eigenlijk maar een probleem en dat is dat de mestverwerking niet in de derogatie overeenkomst verwerkt is. In 2012,2013 en 2014 zijn alle varkenshouders bewogen om iets met mestverwerking te gaan doen omdat er een grote stroom rundveemest bij zo komen. Nu had deze stroom mest achteraf helemaal niet geproduceerd mogen worden!

  Wat wel een goede zaak is dat er nu veel melkveefosfaat richting het Noorden van het land vertrekt. Zo wordt de mestproductie beter over het land verdeeld.

 • alco1

  Natuurlijk is het zo John dat uitwisseling naar andere sectoren een druk geeft op de aankoop rechten voor de blijvende varkensboer.
  Maar er zijn veel varkensboeren die wel willen stoppen, maar de opbrengsten van de rechten geen uitkomst biedt voor deze boeren.
  Uitwisseling dus wel een oplossing kan zijn voor veel problemen.
  "Dat is de keerzijde"

 • oorspronkelijk

  crisis management
  lijkt nivellering op productie niveau
  akkerbouwers moeten verplicht veevoer verbouwen(grondgebonden)
  verkoop productie rechten is sanering
  deze sanering houd een korting in van aantal te houden vee
  mensen die milieu eisen te streng vinden i.v.m. korting
  gaan akkoord met sanering door verkoop of uitwisseling rechten
  gelukkig begrijp ik het niet

Of registreer je om te kunnen reageren.