Varkenshouderij

Nieuws

POV begint ook rechtszaak tegen Noord-Brabant

In navolging van ZLTO en Goorts + Coppens Advocaten in Deurne begint nu ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een rechtszaak tegen de versnelde verduurzamingseisen die de provincie Noord-Brabant aan veehouders heeft opgelegd.

Helemaal verrassend is het niet, voorzitter Ingrid Jansen heeft in het provinciehuis in Den Bosch herhaaldelijk gezegd een procedure te starten als de provincie de plannen zou doorzetten. Begin juli is Provinciale Staten akkoord gegaan met het naar voren halen van de verduurzaming van 2028 naar 2022.

Concurrentiepositie aangetast

Volgens de POV zijn de Brabantse veehouderijplannen onrechtmatig. De veehouders worden gedwongen tot het maken van meerkosten, die hun concurrentiepositie ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies en in het buitenland aantast. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld, aldus de POV. Ingrid Jansen: “De provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening.”

Milieuruimte naar andere sectoren

Volgens de POV zal bovendien de milieuwinst van deze maatregelen nihil zijn omdat de milieuruimte die dit oplevert door de provincie wordt ingezet voor economische ontwikkeling van andere sectoren. Hiermee ontbreekt volgens de varkensorganisatie een wettelijke grondslag om die maatregelen te eisen van veehouders.

Zowel advocaten als adviseurs

De POV zet juridisch zwaar in bij deze procedure. Kneppelhout & Korthals advocaten hebben opdracht gekregen de juridische procedure aan te spannen. Daarnaast laat de POV zich in de rechtszaak bijstaan door Geling Advies en Van Dun Advies.

Op de POV-site is een voorbeeldbrief te downloaden die varkenshouders kunnen gebruiken om individuele schadeclaims tegen de provincie in te dienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.