Varkenshouderij

Nieuws

Onderzoek: MPA-affaire in 2002 omvangrijker dan bleek

De omvang van de MPA-affiare in 2002 was veel groter dat destijds is gebleken.

Tot die conclusie komt De Correspondent die daarover deze week publiceert. Destijds werden 50.000 varkens geruimd. Als Nederland zich strikt aan de Europese regels had gehouden, hadden mogelijk 6 miljoen varkens moeten worden geruimd; iets meer dan de helft van de toenmalige varkensstapel.

De MPA-affaire in 2002 kwam aan het licht doordat zeugen gezondheidsproblemen bleken te hebben. De oorzaak daarvan werd teruggevoerd op het gebruik van een suikerhoudende siroop die afkomstig was van de geneesmiddelenfabrikant Wyeth. De siroop bevatte resten van het hormoon Medroxy Progesteron Acetaat. Dat hormoon veroorzaakte vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen.

Het journalistieke onderzoek is gebaseerd op vertrouwelijke stukken uit Belgische justitiedossiers, op verzoek geopenbaarde stukken van de Nederlandse overheid en op gesprekken met betrokkenen.

Hormoon ook in producten voor humane consumptie

Uit de reconstructie blijkt dat het vervuilde suikerwater dat bij de Belgische afvalverwerker Bioland terecht kwam, niet op de juiste manier werd verwerkt. Behalve in veevoer, kwam het ook in voor humane consumptie bestemde producten terecht, zoals limonades en ijsjes. Dat is destijds niet gemeld. Minister Cees Veerman heeft wel melding gemaakt van gebruik van het vervuilde middel in sauzen, maar in die sauzen zelf was geen spoor van het verboden hormoon gevonden. Dat probleem deed zich overigens in België en Duitsland voor. De totale vervuilde afvalstroom was 600 tot 800 ton groot, waarvan 200 ton in veevoer is terechtgekomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakte destijds een beoordeling van het mogelijke volksgezondheidsrisico van de vervuiling in siropen. De vervuiling leverde bij de geschatte consumptie geen gevaar op voor de volksgezondheid, aldus het RIVM.

Drie stromen

Destijds richtte de aandacht van de overheid zich vooral op de stroom van siroop naar brijvoerproducenten waar 59 varkensbedrijven voer van betrokken. Een tweede stroom liep via aan mengvoerbedrijf dat had geleverd aan 516 varkensbedrijven. Een derde bedrijf leverde vervuild voer aan duizenden bedrijven, (ook pluimveebedrijven).

De Brabantse varkenshouder Jack Gommers had zijn varkens gevoerd uit de tweede of derde voerstroom. Hij kreeg pas tien jaar na dato uitslag over de tests die op zijn varkens waren uitgevoerd. Die dieren bleken MPA te bevatten, ook al hadden ze niet het verdachte brijvoer gehad.

Lees wat er nog meer over MPA is geschreven.

Of registreer je om te kunnen reageren.