Varkenshouderij

Nieuws

Financiële meevallers voor POV

POV en de belastingdienst hebben overeenstemming bereikt over de nog benodigde btw-betaling. Daardoor valt een deel van de voorzieningen vrij.

Hoe hoog de vrijval exact is, kan POV-voorzitter Ingrid Jansen niet aangeven. Het zal wel een aanzienlijk deel van de gereserveerde € 231.000 bedragen, nu de POV en de fiscus een akkoord hebben gesloten. Grosso modo zijn de betalingen inzake I&R/RVL en de ketenkwaliteitsystemen btw-plichtig, alle overige zaken niet. In de komende weken wordt de eindafrekening opgemaakt en de btw-betaling doorgevoerd.

Naast de vrijval van voorzieningen hebben LTO en NVV beide een miljoen euro overgemaakt naar de POV. “De afwikkeling daarvan nam tijd omdat eerst de fiscus een standpunt moest innemen of daar schenkingsrecht over verschuldigd is. Daarop is nu ook voor ons positief beschikt”, stelt Jansen. Daarbovenop is ook nog eens een subsidie van € 1 miljoen door EZ toegekend die in de komende weken uitgekeerd wordt. “De POV staat vanaf 1 januari op eigen benen en heeft wat vet op de ribben als de contributie-inning start. Dat is de situatie waarmee je van start wilt”, beschouwt vice-voorzitter Eric Douma.

Betalingen inzake I&R/RVL en de ketenkwaliteitsystemen zijn btw-plichtig. Andere betalingen niet. - Foto: Erik van der Burgt
Betalingen inzake I&R/RVL en de ketenkwaliteitsystemen zijn btw-plichtig. Andere betalingen niet. - Foto: Erik van der Burgt

Of registreer je om te kunnen reageren.