Varkenshouderij

Nieuws

Aanpak stalbrand Knorhof krijgt dikke voldoende

Alle betrokken overheidsdiensten hebben goed en adequaat gehandeld tijdens de brand op de Knorhof en in de weken daarna.

Dat concludeert de gemeenteraad van Buren tijdens de evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op het varkensbedrijf van Adriaan Straathof in Erichem. De impact van de brand op de omgeving was dermate groot dat sprake is van een zogenaamde GRIP-situatie waarbij de burgemeester achteraf verantwoording af moet leggen in de gemeenteraad over de aanpak van de crisis.

De raad was vol lof over de brandweer en de mensen die in de dagen na de brand de opruimwerkzaamheden hebben verricht. Ook was de raad positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties die er bij betrokken waren. Wel merkte de raad op dat de communicatie over mogelijk gevaarlijke stoffen in de omgeving tijdens en na de brand naar burgers beter had gekund.

Herbouw van het varkensbedrijf

Naast de evaluatie van de brand sprak de raad over mogelijke herbouw van het varkensbedrijf. CDA-fractievoorzitter Rini Veenis sprak van een emotionele vergadering. Haar D66-collega, Alda van Zijl, noemde het een vergadering met heftige discussie onder veel publieke belangstelling. Een motie van de zijde van D66, CDA en PvdD om te bespreken welke voorwaarden de gemeente stelt aan een eventuele herbouw van het bedrijf, haalde het niet. Het college wil het onderwerp pas agenderen zodra er een aanvraag voor herbouw is ingediend.

De opruimwerkzaamheden op de Knorhof zijn in volle gang. Eerder deze week verklaarde de woordvoerder van Straathof, Jan Voermans, binnenkort met de gemeente in overleg te gaan over herbouw van het varkensbedrijf.

Opruimwerkzaamheden op de Knorhof na de brand. - Foto: Ton Kastermans
Opruimwerkzaamheden op de Knorhof na de brand. - Foto: Ton Kastermans

Of registreer je om te kunnen reageren.