Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Fosfaatreductie varkenshouderij 830.000 kilo

De verwachte fostaatreductie van de varkenshouderij in 2017 bedraagt 830.000 kilo. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Producenten Organisatie Varkenshouderij aan Boerderij verstrekte.

Voor deelname aan het zogeheten voerspoor hebben zich 1.067 bedrijven aangemeld. Niet alle aanmelders leverden voor de vervaldatum van 23 juli de noodzakelijke informatie. Op basis van de tijdig verstrekte calculaties van de boeren, is een afname van de fosfaatproductie van 830.000 kilo haalbaar.

De varkenshouders die voldoen aan de regeling fosfaatreductie varkenshouderij, zijn zeker van deelname aan de regeling. Zij hebben daar bericht over gehad van de POV, verklaart voorzitter Ingrid Jansen. Er zitten geen varkenshouders in de wachtkamer. Iedere deelnemer die zich aanmeldde en de POV van cijfers voorzag, doet mee. Hoeveel de gemiddelde fostaatreductie per bedrijf is, zegt de POV niet in beeld te hebben.

Vergoeding staat nog niet vast

Het staat nog niet vast of een deelnemer een vergoeding krijgt voor de eventuele hoeveelheid fosfaat die hij minder produceert dan hij vooraf aangaf, mits er nog ruimte in de regeling zit. Daarover zal de POV nog een standpunt innemen.

Met de regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017, zoals het voerspoor officieel heet, draagt de varkenshouderij bij aan het verlagen van de fosfaatproductie van de veehouderij. In 2016 is het fosfaatplafond overschreden. De varkenssector stelt zich ten doel dit jaar 1 miljoen kilo fosfaat minder te produceren, door het gebruik van fosforarmer mengvoer. Daar staat € 4 miljoen compensatie tegenover. De deelnemers krijgen voor 1 april 2018 hun geld van de POV, als zij slagen om minder fosfaat te produceren.

Eén reactie

  • John*

    in 2015 is het plafond overschreden, in 2016 zat de varkenshouderij er al onder en 2017 ruimschoots.

Of registreer je om te kunnen reageren.