Varkenshouderij

Nieuws 34 reacties

GroenLinks: overheid moet varkensrechten opkopen

De overheid moet ingrijpen in de varkenshouderij door dierrechten op te kopen. Daarmee moeten varkenshouders in de gelegenheid worden gesteld hun bedrijf op een fatsoenlijke manier te beëindigen, zonder in armoede te vervallen, terwijl tegelijkertijd de milieudruk afneemt en het maatschappelijk draagvlak toeneemt.

Dat plan lanceert Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Grashoff heeft geen bedrag in gedachten, dat de overheid voor de operatie zou moeten uittrekken. “Maar zoals we geld uittrekken voor het herstellen en in stand houden van natuur omdat we dat belangrijk vinden, zo kunnen we ook geld uittrekken voor het verminderen van het aantal varkens.”

GroenLinks had het plan voor een opkoopregeling in de varkenshouderij in de tas, toen de partij nog meedeed aan kabinetsbesprekingen. Het voorstel is nooit op tafel gekomen, omdat er nooit diepgaand over de landbouw is gepraat, zegt Grashoff.

Varkensdichtheid

Grashoff ziet dat de varkensdichtheid in sommige delen van het land de grens van de maatschappelijke aanvaardbaarheid verre heeft overschreden. In Oost-Brabant is de varkensdichtheid 2.700 varkens per vierkante kilometer, berekent hij; negen keer het gemiddelde van Nederland. En ondanks de ingrepen van de provincie Brabant, wordt dat niet anders. “En de rijksoverheid staat erbij en kijkt ernaar.”

‘Integraal duurzame stalconcepten’

Hoewel Grashoff zijn plan nog niet tot op de komma heeft uitgewerkt, heeft hij wel een idee hoe de opkoopregeling eruit zou kunnen zien. Hij ziet een opkoopregeling voor zich in verschillende tranches. Een deel van de opgekochte rechten zou onder voorwaarden weer aan vernieuwende en innovatieve bedrijven kunnen worden uitgegeven. Het zou moeten beginnen met het opkopen van rechten in de meest veedichte gebieden van bedrijven met de oudste stallen, die de meeste overlast veroorzaken. Voor het uitgeven van rechten denkt Grashoff aan ‘integraal duurzame stalconcepten’, vergelijkbaar met de rondeelstal in de pluimveehouderij.

Hoeveel rechten er van de markt moeten worden gehaald, moet door deskundigen worden bepaald, vindt Grashoff. Wat hij wel weet is dat de mestafzetkosten zullen afnemen, als er minder mest is. “Varkenshouders zijn nu gemiddeld in de buurt van € 40.000 per jaar kwijt aan mestafzetkosten, terwijl ook de voerkosten hoog zijn. Het zou toch mooi zijn als met de opkoopregeling de kosten van mestafzet en voer naar beneden gaan?”

Daarbij komt dat met het opruimen van de stallen, de boeren ook worden gevrijwaard van criminelen die oneigenlijk gebruik willen maken van de ruimte, denkt Grashoff.

Forse kritiek

Grashoff kreeg enkele weken forse kritiek van andere partijen, toen hij in een ingezonden artikel stelde dat politieke partijen in navolging van LTO de intensieve veehouderij steunen. “LTO, VVD, CDA doen alsof ze opkomen voor de belangen van de boer. Maar in feite doen ze dat niet. Sterker nog, ik denk dat ze schade toebrengen aan het belang van de boer. Kijk wat we nu hebben; met steun vanuit de politiek is een sector ontstaan waar heel veel mensen heel weinig verdienen, met grote milieuproblemen en waarvoor het maatschappelijk draagvlak afbrokkelt.” Wat GroenLinks betreft zou de politiek wat meer afstand kunnen nemen en zich ook minder moeten verbinden aan LTO Nederland.

‘LTO speelt te grote rol’

Voordat voorstellen naar het parlement komen, zijn ze al fors tussen LTO en het ministerie doorgeakkerd, waardoor er voor de Tweede Kamer weinig manoeuvreerruimte is. “Het proces is meestal zo dat LTO binnenskamers overal bij betrokken is, niet zelden duurt het dus heel lang voor iets naar de Tweede Kamer komt. Als iets niet het stempel van LTO heeft, krijgt de bewindspersoon het moeilijk in de Kamer, dat weet je van tevoren.” Grashoff zou willen dat de Kamer meer zelf een eigen positie inneemt en de rol van LTO niet zo groot was.

Laatste reacties

 • Piloot

  Tuurlijk meneer Gashoff, we moeten het overlaten aan mensen zonder enige kennis van zaken. Dan komt er weer een gedrocht met onwerkbare regels uit de hoge hoed en kunnen de radar's en zembla's van deze wereld van tevoren weer een hoop leugens en halve waarheden de wereld in slingeren zodat de besluitvorming weer negatief word beinvloed.

 • Door het opkomen van varkensrechten komen er nog meer stallen leeg te staan. Heeft niks te maken met het slopen van stallen.

 • Bennie Stevelink

  Voor het eerst een voorstel van GroenLinks waar ik op basis van mijn eerste indruk positief over kan zijn. Het is in ieder geval veel eerlijker dan wat er op dit moment gebeurd in Brabant: onmogelijke eisen stellen met als doel boeren het bestaan zodanig onmogelijk te maken dat velen zullen verdwijnen. Het gaat in Brabant niet om stikstofdepositie maar om veedichtheid in relatie tot de leefbaarheid van het platteland.

  Al die stallen zijn er echter gekomen met een bouw- en milieuvergunning van de overheid. Als men nu een lagere veedichtheid wil, in strijd met de eerder afgegeven vergunningen, ligt er een verantwoordelijkheid bij de overheid. Terecht wordt door GroenLinks in dit verband een vergelijking gemaakt met natuurontwikkeling waarbij ook de financiele verantwoordelijkheid bij de overheid ligt.

 • John*

  op zich vind ik het stalderingssysteem ook nog niet zo gek, als er eerst sloopsubsidies afgeven worden betekent dat ik later ook al mijn stallen kan slopen en die sloopsubsidie ontvangen. Dan is het helemaal niet zo erg om nu eerst bijvoorbeeld 1000 meter te moeten "kopen bij de provincie" wetende dat er straks een sloopsubsidie beschikbaar is voor 6000 meter. Dan krijgt de locatie en het buitengebied toch meerwaarde, zeker als je wilt blijven wonen.

 • alco1

  Maar dan komt het.
  Uit welk potje moet het komen.

 • oorspronkelijk

  groen links
  beleid wat kan degraderen tot geldmachine
  positief is de intentie een samenleving zonder armoede
  nivelleren is voor velen een stap te ver
  of door dit beleid een sociale cohesie gewaarborgd is vraag ik me af
  bij genoeg tegen krachten kan wel een bestuurlijke vernieuwing ontstaan

 • DJ-D

  Mag vast niet is staatssteun en anders wel nma op je dak.

 • oorspronkelijk

  afschieten??? moet nog uitgediscussieerd worden
  waarom niet acceptabel
  reconstructie kon wel
  een voorstel kan alleen uit politieke middenveld komen????
  ik beoordeel op probleem oplossend vermogen met de minste pijn

 • j.verstraten1

  Voor Grashoff heeft LTO in ieder geval nog een waarde. Het is betreurenwaardig dat hij zou willen dat die kleiner was. Alsof je eigenlijk wenst dat de FNV kleiner wordt. En dat zou iedereen weer heel vreemd vinden van een links partij. Dus eigenlijk zegt Grashoff dat de meeste boeren wat hem betreft weinig waarde hebben.
  Inhoudelijk: de druk op minder dieren is al jaren groot. Dat probeert de overheid, zeker de provinciale in Brabant, te organiseren door telkens de duimschroeven aan te draaien. In die zin is de houding van GL sympathiek te noemen en vind ik het een goed vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie. Betalen kunnen we het, net zoals we ook miljarden in natuurontwikkeling hebben gestopt.
  In de melkveehouderij komt bij de fosfaatechtenhandel 10% in het overheidspotje geheel gratis. Daar ligt een mogelijkheid voor den Haag om de veestapel te laten krimpen zonder rechten op te hoeven te kopen.

 • .....

  Prima idee als de vergoeding hoog genoeg is

 • fietskip

  @DJ-D het kan wel, kijk maar naar de VIV (verplaatsing intensieve veehouderij) regeling.
  Maar wil men het ook?

 • DJ-D

  Was meer een reactie van dat ze daar wel over nadenken. Bij fosfaatrechten invoeren ging het ook verkeerd.

 • hansvanbergen

  Typisch voorbeeld weer van linkse verstands verbijstering. Lenin zij al bijna 100 jaar geleden 'als die boeren niet luisteren dan knoop er maar een paar honderd op'. En veel beter is het met die rooien niet geworden. Veehouders die hun stallen aanpassen krijgen 10% rechten extra als ze ook hun mest exporteren en zonnepanelen op hun daken leggen. Zo stimulier je de economie de werkgelegenheid en het klimaat. EN je behoud de belangrijkste groep in de toekomst namelijk de boeren. Grashoff niet die gaat terwijl bejaarden nog in hun luier liggen en thuishulpen massaal ontslagen zijn varkensrechten opkopen. Grof schandaal om uberhaubt zoiets voor te durven stellen.

 • Vhouder

  groen links das die partij die niet mee wil regeren en nou wel roepen lekker makkelijk da ze maar op reces gaan kunnen wij een maandje lekker boeren zonder dom links gezeur

 • oorspronkelijk

  boerenslimheid???
  gewoon volhouden dat groeien noodzakelijk is.
  of slim wisselgeld spel.
  of een gemiste kans op een warme sanering.
  tijden de prijzencrisis werd gesproken over saneren varkensstapel.
  sommige mensen danken hun goede geweten aan een slecht geheugen
  of is het hier roept u maar,gelijk de politiek met de waan van de dag

 • hansvanbergen

  Heel klein pietepeuterig puntje van aandacht. Er is helemaal geen geld. @Oor waarom gaan jullie niet op Schiphol een paar banen sluiten? Waarom altijd schoppen en schelden tegen hardwerkende boeren die voedsel produceren wat heel hard nodig is en waar heel veel vraag naar is? Ik las in een ander gezaghebbend artikel dat er op aarde iedere dag 200.000 mensen bijkomen. Die moeten toch eten. Dit zijn overigens niet zozeer kinderen maar volwassen die niet overlijden. Die moeten toch eten of nie???

 • oorspronkelijk

  beste Hans
  je laat je verdedigen door de redactie wegens commercieel getinte blog
  maar mij mag je uitmaken voor lid maatschappelijke organisatie
  omdat ik samenleving en veehouderij een aandachtspunt vind
  een puntje op de aarde maar lintbebouwing aan veehouderijen
  dit is geen houdbaar concept dus in overleg proberen een toekomst gericht model maatschappelijk gedragen te creëren
  niet alle bezwaren zijn op te lossen maar blik op oneindig en kijken waar het schip strand is navelstaren en doet de sector geen goed.
  maar commercie lijkt niets ontziend
  denk eens aan
  voedselverspilling, bijen die gewassen wereld wijd niet meer
  bestuiven biodiversiteit verzuring stank fijnstof
  dit maakt voedsel duurder dus minder consumptie
  maar toch meer,meer productie promoten???????

 • hansvanbergen

  Handig zo alle leuegens omtrent veehouderij bijelkaar gezet. maar je geeft geen antwoord waarom je de luchtvaart en het auto verkeer niet durft aan pakken. Mijn column is overigens niet commercieel getint maar daarvoor moet je beschikken over enige veehouderij kennis. Wederom een aanwijzing dat jij een beroepsreageerder bent namens milieudefensie.

 • alco1

  Hans.
  Op sommige reacties kun je beter niet reageren.
  Ze hebben vaak gelijk.
  Teveel productie geeft dalende prijs en extra druk op de aarde, waar we echt onze zorgen moeten maken
  Maar als je vraagt hoe dit op te lossen? Blijven ze in nevelen gehuld.
  Maw. Het ontgaat ze aan realiteit.
  Het is gewoon links gelul, net als de SP.
  Overal moet meer geld voor komen en om dat te bekostigen gewoon de BTW en andere belastingen verhogen.
  Dat er dan vraag uitval zal komen staan ze niet bij stil.

 • kuusenboer

  Aanhaken bij vitaliseringsplan POV als de overheid geld beschikbaar heeft voor sanering zou ik zeggen. Op een fatsoenlijke manier stoppers uitkopen, en daarmee ruimte bieden voor de blijvers. Er zijn stiekem veel meer varkenshouders die willen stoppen dan je verwacht. Maar het niet kunnen nu. Gevangen door de banken. Zeker in Brabant zal er een hoos aan stoppers zijn. En dan is een lauwe sanering inderdaad te verkiezen boven een kille sanering die GS van Brabant voorstaan. Het is nu de tijd. Niemand stopt denk ik van harte met zijn bedrijf en het boerenleven. Echter als het boeren onmogelijk wordt gemaakt moet er iets gebeuren. Een keuze maken voor jezelf en je gezin. En dat is nu de tijd. De varkenshouderij heeft weer een beetje spek op de ribben, waardoor afrekenen met de bank wat makkelijker is, en er is veel aanbod van werk. Je moet denk ik niet wachten tot de varkensprijzen weer in elkaar donderen. Dan ben je te laat. Varkenshouders die de keuze hebben/maken om door te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe standaarden zijn ook gebaat bij ruimte die er komt door een goed saneringsplan. De burger en de politiek wil minder varkens, maar ook duurzamere bedrijven. Dan kun je nu de kop in het zand steken, hard en stoer roepen, en net doen of je het niets hoort, of je kunt er op anticiperen en er het beste van maken. Ik heb niks met Groen Links, maar als je ziet als Brabander wat ze hier klaar maken, dan ga je een en ander toch in perpectief zien.

 • oorspronkelijk

  als alle wetenschappers weggezet worden als duimzuigers
  in wat voor wereld leeft men dan
  ik wil de dialoog aan en niet de hakken in het zand
  bij de omroep moet je meer producten noemen anders boete gaat hier dus niet op OKÉ
  ik wordt belast met het creëeren van rampscenario's
  velen grijpen terug naar nazi's of Stalin en honger winter
  actuele bedreigingen-wetenschappelijk aangetoond worden ontkend
  uw natte vinger werk is lach wekkend
  over geld gesproken iedere veehouder krijgt gemiddeld €25.000 gelukkig is dat rechts geld HA,HA

 • fietskip

  Beste oorspronkelijk. Hier doet u het weer, heel denigrerend over anderen hun mening. U begint weer over ontkenning terwijl u zelf zeker ook ontkent. Ammoniakrapport wat onderuitgehaald is. En dan de simpele vraag van mij wat nu slechter is voor de volksgezondheid de stallucht of de lucht van uitlaatgassen van auto's in een dichte stal. U kon niet zo goed kiezen zei u, maar u probeert het gewoon te ontkennen. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen, het enigste wat u zei was dat ik de samenleving wilde dicteren?
  Ik als pluimveehouder krijg helemaal geen 25000 en volgens mij de varkenshouderij ook niet!
  Als u de dialoog wilt zult u ook anderen hun mening moeten respecteren!
  Wij willen best praten, maar dan wel in de realiteit met alle rapporten voor en tegen kritisch bekeken!
  U hebt ook nog geen antwoord gegeven op alco1 zijn vraag welke openbare functie u gehad heeft.

 • Maas1

  De frustratie bij de formatie partijen zou wellicht dermate hoog kunnen zijn,dat alles wat uit de koker van groenlinks komt naar het land der fabelen wordt door verwezen.Men heeft getoond geen ruggengraat te hebben,geen regerings verantwoordelijkheid te willen nemen.Men wil een beweging zijn,welnu het Malie veld lijkt daarvoor een juiste plaats.Het peloton komt wel in Parijs daar hebben wij geen groenlinks voor nodig!

 • oorspronkelijk

  objectiviteit is de meesten vreemd
  stug volhouden dat er niets aan de hand is
  Ziener BRAKS zette het onwenselijke van onbeperkt groeien op de kaart
  35 jaar later zitten de meesten nog inde ontkenningsfase
  terwijl de maatschappelijke commotie verhard
  ik wil dat geluid laten horen want ik ben niet graag de zwarte piet
  het poldermodel waarmee veel problemen zijn opgelost is mijn keuze
  35 jaar terug was ik bestuurder met in mijn portefeuille milieu welzijn sociale zaken daardoor heb ik veerkracht en creativiteit van het ambtelijk niveau ervaren
  bestuurders maken de keuze maar de inhoud wordt met ambtelijke betrokkenheid geformuleerd
  DUS NOGMAALS HET IS NIET MIJN MENING MAAR EEN WAARSCHUWING NIET TEGEN DE STROOM IN TE ROEIEN OF MAATSCHAPPELIJKE STROMINGEN TE ONTKENNEN

 • ENDE902

  Maas1,
  De opmerking "Het peloton komt wel in Parijs" vind ik rijkelijk overdreven voor vier partijen met totaal 76 van de 150 zetels in de tweede kamer. Je bent wel in goed gezelschap, want Gerrit Zalm maakte deze opmerking gisteren ook.

 • Maas1

  Als de maatschappelijke stroming dermate hoog is ( ongeveer 4% is tegen de landbouw de overige geeft de landbouw een gemiddelde van een 7,7) dan moet men er werk van maken om de varkens rechten op te kopen,het gevaar is dat het een sigaar uit eigen doos zou kunnen worden,maar goed als je dat zo graag wil begeef je dan in politieke stromingen

 • oorspronkelijk

  oke Maas
  het gaat er om dat een selectief gekozen enquette plaatselijk gelieerd
  door de herkenbare punten op de meest negatieve manier te presenteren
  een beeld geeft wat ook ik niet wil.
  mijn angst is het Brabant scenario jarenlang innovatief ontwikkeld mede dankzij de groene lobby keihard afgestraft
  er worden al vergunningen geweigerd,geiten voorop
  en er zijn nu eenmaal meer gebruikers van vliegtuigen en auo's en luxe artikelen
  waardoor de strijd nooit in een gelijkspel zal eindigen maar een fikse nederlaag
  met tactisch vernuft wist van Gaal de finale te halen
  mede door het analyseren van de tegen stander en niet alleen van de eigen kwaliteit uit te gaan
  daaraan moet je mijn bijdrage beoordelen niet onderschatten van meningsvorming
  ik heb functies buiten de boerderij gehad maar ik ben en blijf boer

 • fietskip

  beste oorspronkelijk, "voor een boer" weet je er dan weinig af als je zegt dat de gemiddelde boer 25000 (rechts ha ha )geld krijgt.
  Als je boer zou zijn wist je dat de varkens en de pluimveehouderij dat niet krijgt.
  Je preekt hier gewoon jouw mening en bent helemaal niet bezig om te waarschuwen.
  Jouw ontkenning dat sommige rapporten onderuit gehaald worden na kritische beoordeling laat dat zien.
  Als je rapporten kritisch beoordeeld is dat niet meteen ontkenning of tegen de stroom in te roeien.
  Die "maatschappelijke" stromingen zijn juist bezig zoals je omschrijft in de reactie op Maas.
  Mede door de beeldvorming van jouw maatschappelijke stromingen (die overigens klein zijn maar alleen een grote mond hebben) krijg je dat linkse politieke partijen zonder enige landbouwkennis zo'n dom besluit maken zonder dat ze weten wat voor consequenties dat heeft voor het platte land.
  De meeste boeren willen echt wel iets voor de samenleving doen .
  Het gaat er alleen om de manier waarop.
  Die beeldvorming (van "maatschappelijke" organisaties) door selectief in rapporten te shoppen daar zijn de boeren op tegen en reageren ze op.
  Dat is overigens niet meteen tegen de stroom in of ontkenning hoor.

 • alco1

  Ach @fietskip.
  oor schreeuwt om aandacht.
  Subsidies hebben we al zo vaak gezegd hebben we liever niet, omdat ze verrekend worden in de kostprijs, waardoor dit geld terecht komt in een goedkoop consumenten pakket.
  Rapporten die de verschraling van de landbouw laten zien, legt ie ook terzijde.
  Hij is het eigenlijk niet waard om mee te sparren.
  Hij zal wel een paar konijntjes hebben als boer en zijn leven in de plantzoenen dienst gewerkt hebben.

 • oorspronkelijk

  verschraling
  grond verdicht door te zware machines
  tijdstip en manier van aanwenden mest cruciaal voor rendement (Luis Bolk)
  ook de intensieve veehouderij heeft staats steun gekregen b.v reconstructie
  plantz(s)oenen lijkt me leuk alco ga ik alsnog op solliciteren
  probeer de grote lijnen aan te houden en niet iemand aanvallen op details
  of persoonlijk denigreren
  ik heb al vaak gemerkt ook als de boerderij een publicatie doet dit zelfs tot opzeggen van abonnementen kan leiden
  hoe open sta je dan voor de verscheidenheid van input

 • fietskip

  weet ik alco1

 • oorspronkelijk

  iets voor de samenleving doen
  maar de manier waarop zelf bepalen???fietskip
  welke overleg module is dat.
  u hoeft (LIEVER) niet te reageren ik citeer allen wat ik lees en cruciaal is voor opinie vorming
  of moet ik Boerderij als selectief clubblad zien.

 • alco1

  Als grond verdicht, kunnen analyses nog wel goed zijn.
  Verschraling krijg je doordat er meer vanaf komt dan erop gebracht wordt.
  Het zeurt gewoon maar door, zonder zelf transparant te zijn.
  Het doet me denken jaren geleden aan een zekere @politiek.
  Hij beweerde ook van alles, maar toen hij onder leiding van Jan Vullings met de billen bloot ging, bleek zijn probleem heel anders.

 • fietskip

  Je moet leren lezen oor.
  Ik heb nergens gezegd dat ik dat zelf wil bepalen.
  Als je dialoog wilt moet je wel eerst goed lezen en weten wat de ander wil
  Als oud ambtenaar moet je dat weten.
  Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar respecteer de ander zijn mening dan.
  En dat doe je niet daarom reageer ik op jouw.
  Als je tegengas krijgt moet je niet meteen van alles gaan roepen wat er niets mee te maken heeft, zoals boerderij een selectief clubblad of dat iemand dan meteen iets wil dicteren.
  je verwijt anderen dat ze niet open staan voor nieuwe input terwijl je dat zelf helemaal niet doet. Bijvoorbeeld je beantwoord de vragen niet omdat dat niet in jouw visie past.
  Je mag hier best reageren maar respecteer dan wel een ander zijn mening en sta open voor kritische vragen.
  Lees je eigen stukken nog maar eens kritisch na
  Succes.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.