Varkenshouderij

Nieuws

Geen forse boete voor Brabantse gemeente

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunningaanvraag van een varkenshouder in die gemeente na een tweede dwangsom alsnog geweigerd.

De gemeente Reusel-De Mierden verleent een varkenshouder in die gemeente geen milieuvergunning en hoeft hem zodoende geen € 84.000 te betalen. Afgelopen vrijdag legde de rechtbank Oost-Brabant de gemeente die dwangsom op, als zij niet binnen twee weken een beslissing over de vergunningaanvraag zou nemen. Dat is nu dus alsnog gebeurd. Dinsdagavond nam de gemeenteraad – speciaal teruggekomen van het zomerreces – tijdens een spoedvergadering het besluit om de aanvraag te weigeren.

De bewuste varkenshouder in Lage Mierde wil zijn bestaande vleesvarkensstal verlengen met vijf afdelingen voor in totaal 1.100 varkens. De totale stalcapaciteit zou hierdoor uitkomen op 6.500 dieren. Hiertoe deed de varkenshouder in december 2014 al een aanvraag bij de gemeente, voor een omgevingsvergunning (milieu) en het mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Eerste dwangsom van € 15.000

Omdat de gemeente in de ruim 1,5 jaar die erop volgde geen beslissing nam, ging de boer in augustus 2016 in beroep. Dat beroep werd drie maanden later door de rechtbank gegrond verklaard. De rechter legde de gemeente daarop een eerste dwangsom van € 15.000 op, die 20 mei verliep en inmiddels aan de varkenshouder betaald is. Omdat de gemeente die termijn liet verlopen, eiste de veehouder een hogere dwangsom van € 84.000. Dat werd vervolgens door de rechter overgenomen. Die dwangsom komt nu echter te vervallen, omdat de gemeente een besluit heeft genomen.

Gemeente verrast

De dwangsom van € 84.000 was niet de enige reden dat de raad alsnog snel tot een besluit is gekomen. De varkenshouder hield zich volgens een gemeentewoordvoerder ook niet aan gemaakte afspraken. “Na een impasse waren we eind juni weer in gesprek en spraken we af dat de ondernemer een aangepaste aanvraag zou doen en in de tussentijd geen nieuwe dwangsom in zou dienen. Maar toen lag er opeens toch een nieuwe dwangsom op tafel en moesten we wel snel besluiten.”

De varkenshouder was niet bereikbaar voor commentaar. De gemeenteraad van Reusel-De Mierden neemt 19 september een definitief besluit over de aanvraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.