Varkenshouderij

Nieuws

‘Er is juist veel verbeterd op gebied van brandveiligheid’

In reactie op de stalbrand op de ‘Knorhof’ van Adriaan Straathof laten verschillende vertegenwoordigers uit de veehouderij weten dat er juist veel is verbeterd op het gebied van brandveiligheid.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) refereert aan het actieplan dat is opgesteld samen met overheid, verzekeringsmaatschappijen en dierenbescherming. Vanuit dat plan worden maatregelen genoemd om brand te voorkomen. Daarbij valt te denken aan compartimentering, het afscheiden van technische ruimtes en het beschikbaar hebben van voldoende blusmiddelen. Met dit plan kan het aantal stalbranden verder worden teruggedrongen, volgens de POV.

Dat beeld wordt bevestigd door adviseur Theo Mulders van DLV. Hij ziet dat er veel is verbeterd op het gebied van brandveiligheid. “Met name door de verplichte compartimentering van 2.500 vierkante meter per compartiment, in combinatie met brandwerende deuren in het luchtkanaal.” Volgens de adviseur ontstaat 90% van de stalbranden bij technische apparatuur. Daarom moeten deze tegenwoordig in één brandwerend compartiment staan, die 60 minuten brandvertragend is.

Centraal afzuigkanaal groot probleem

Het grote probleem met stalbranden is het centrale afzuigkanaal voor afzuiging van de lucht. Deze geven een zuigwerking door de hele stal. Als dat kanaal in brand gaat kan het vuur zich makkelijk door de hele stal verspreiden. In nieuwe stallen is compartimentering in het luchtkanaal verplicht. In oudere stallen zoals bij Straathof echter niet. Ook worden er tegenwoordig andere eisen gesteld aan de gebruikte materialen. “Dat is in deze stal waarschijnlijk niet gebruikt, waardoor het vuur zich snel heeft kunnen verspreiden”, zo vertelt Mulders.

Ook Adri Witlox van verzekeraar Achmea weet te vertellen dat de brandwerende materialen die nu worden gebruikt pas kort op de markt zijn. Bij nieuwbouw en renovatie moeten deze materialen zoveel mogelijk worden toegepast om voor een verzekering in aanmerking te komen. Keerzijde van compartimentering is volgens hem wel het gevaar op verstikking. Door een compartiment af te sluiten kan er verstikking ontstaan.

‘Met keuring wordt veel ondervangen’

Erg belangrijk volgens Witlox is de verplichte keuring van elektrische apparaten in de stal. “Het overgrote deel van de branden begint daar. Met keuring wordt veel ondervangen.”

De dierenbescherming wijst met name naar de regelgeving voor oudere stallen. Dat moet volgens de organisatie beter. “Wat werkt dient vastgehouden te worden. Wat niet werkt, moet beter.”

Of registreer je om te kunnen reageren.