Varkenshouderij

Nieuws

Nauwe samenwerking in varkensketen verbetert saldo

De Nederlandse varkenshouderij loopt voorop met milieu, dierenwelzijn en ‘antibioticavrij leven vlees’. Goede ketenafspraken zijn nodig om deze positie om te zetten in extra marge voor varkenshouders.

Varkenshouders kunnen hun saldo verbeteren door nauw samen te werken met de andere schakels in de productieketen. Dat vertelt varkenshouder en varkenshandelaar Jan Vernooij uit Beusichem tijdens een thema-avond van Pigbusiness in Dalfsen. Leveringstrouw en flexibiliteit wat betreft het tijdstip van afleveren zijn essentieel om een hogere prijs voor de varkens te kunnen realiseren. “Dat betekent dat je ook bereid moet zijn om een keer op zaterdag varkens te leveren”, zegt hij.

Nederland heeft hoogste kostprijs

Volgens Vernooij is een hogere opbrengstprijs noodzakelijk voor Nederlandse varkenshouders omdat zij de hoogste kostprijs hebben in vergelijking met de belangrijkste concurrenten. Collega-varkenshandelaar Jan Schuttert vult aan dat de verschillen tussen bedrijven qua kostprijs enorm groot zijn. Met name op voerkosten is nog veel te halen, is hun mening. “In het voorbije prijsdal realiseerde de mengvoerindustrie hoge marges, terwijl handelaren en slachterijen een veel lagere marge haalden”, licht Vernooij toe.

Afzetmarkt varkens verandert

De handelaren signaleren dat de afzetmarkt voor varkens verandert. In West-Europa ontstaan meer en meer concepten met een toegevoegde waarde, zoals Beter Leven Keurmerk, Keten Duurzaam Varkensvlees, Varken van Morgen, Welfare en ‘antibiotica vrij leven varkensvlees’. Duitse afnemers vragen om luxe en uniforme varkens, terwijl afnemers buiten Europa juist vragen om vettere varkens met meer spreiding in type en vleespercentage.

“De grote verscheidenheid aan wensen van afnemers en concepten maakt dat je als varkenshouder moet bepalen welke ‘markt’ het best past bij jouw als ondernemer en je bedrijfssituatie”, vervolgt Vernooij.

Vertalen in hogere opbrengstprijs

Volgens Schuttert loopt Nederland voorop met dierenwelzijn, milieu en antibioticagebruik. “Het is zaak om dit te vertalen in een hogere opbrengstprijs. Dat lukt alleen in goed georganiseerde ketens met een goede borging. Afnemers van vlees willen garanties en daar willen ze ook voor betalen”, is zijn overtuiging.

Die afnemers werken meer en meer met lange termijn leveringscontracten. Daar spelen de slachterijen op in. “Vion steekt zijn nek uit met drie concepten voor de internationale markt met langetermijnleverings- en prijsafspraken. Maar ook van Rooij en Westfort staan open voor het maken van afspraken voor langere termijn”, zegt Vernooij tot besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.