Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Minder stinkers door minder stress

Door maatregelen in de stal, tijdens transport en op de slachterij is het risico op berengeur te beperken. Centraal staat het verminderen van onrust.

Minder stress bij intacte beren leidt tot minder dieren met berengeur aan de slachtlijn. Dat blijkt uit het Vlaamse onderzoeksproject Taintless naar de reductie van berengeur door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Ilvo) samen met twee universiteiten. Voor 23 bedrijven, over twee mestrondes, is gekeken hoe vaak berengeur voorkomt. Dit is gemiddeld bij 3% tot 5% van de ongecastreerde beren het geval. Niettemin is er groot verschil tussen bedrijven. Ook het slachtmoment maakt veel onderscheid.

Test door ervaren ruikers

De onderzoekers tonen aan dat de mate van huidbeschadigingen op het karkas, het magervleespercentage, de wachttijd in de slachterij en aanwezigheid van gelten in de afdeling direct verband houden met berengeur. Berenkarkassen met meer krassen en meer spek, die zijn afgemest met gelten in de afdeling en korter verbleven in de wachtruimte van de slachterij, stinken vaker. Ze zijn getest door drie ervaren ruikers.

Waarom is onduidelijk, maar vleesrijkere beren stinken minder snel.

Voorkomen van stress

De link met een gaver karkas en de wachttijd in de slachterij wordt door de onderzoekers uitgelegd als stressreductie. Het voorkomen van stress tijdens de afmestfase, transport en in de slachterij vermindert het risico op berengeur. Mengen van intacte beren in de afmestfase raden de Vlamingen af. De aanwezigheid van gelten in de afdeling stimuleert de seksuele ontwikkeling van de beren. Waarom is onduidelijk, maar vleesrijkere beren stinken minder snel.

Risico berengeur indammen

De Vlamingen onderschrijven nogmaals dat beren mesten saldotechnisch interessant is voor de varkenshouder. Een beer heeft minder voer nodig en groeit uniformer op. Knelpunt blijft echter het risico op berengeur bij een klein deel van de dieren. Er zijn aantoonbaar effectieve strategieën bekend om het risico op berengeur in te dammen. Desondanks blijft detectie aan de slachtlijn noodzakelijk. Het risico uitsluiten met beschreven maatregelen lukt niet.

Onderzoek loopt nog door

Het Vlaamse onderzoek loopt nog een jaar. Binnen Taintless wordt nog verder ingegaan op het effect van de wachttijd in de slachterij op berengeur en het gescheiden afmesten van gelten en beren. Ook wordt de voeding onder de loep genomen om het berengeurrisico te beperken.

Eén reactie

  • WGeverink

    Een big castreren kost minder dan tien seconden en zorgt er voor dat dat het dier zijn hele leven lang een hoger welzijns niveau geniet. Borgen zijn vetter waardoor het karkas minder uitdroogd en het vlees malser en smakelijker is. Met borgen en gelten kan de stalruimte efficienter worden ingezet. De castratie van beren zorgt er voor dat de Consument niet weggejaagd wordt door de stank zoals ons overkomen is vorig jaar in Nederland. Aan castratie kleven nogal wat voordelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.