Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Verlies van derogatie kost varkenshouder € 5.000

Een eventueel verlies van de derogatie kost varkenshouders gemiddeld € 5.000 per jaar.

Dat heeft Wageningen Economic Research in een quick scan berekend in opdracht van LTO Nederland. Een verlies van derogatie leidt in eerste instantie tot een overschot aan rundveemest van 8 miljoen ton. De onderzoekers schatten dat daardoor 45 miljoen kilo stikstof extra op de markt komt. De extra druk op de mestmarkt leidt naar verwachting tot een prijsstijging tussen de € 2,50 en € 4,50 per ton.

Situatie 2013-2015

De onderzoekers baseren zich hierbij op de situatie tussen 2013 en 2015, toen de mestmarkt overvoerd raakte door de uitbreiding van de melkveestapel. Destijds steeg de mestafzetprijs met € 2,50 per ton. De stijging kan groter zijn als gevolg van onzekerheid over de afzetmogelijkheden. Die deed zich voor tussen 2015 en 2016 en leidde toen tot een stijging van de DCA-prijs van € 2 per ton.

Niet geheel voor rekening varkenshouderij

Het is onwaarschijnlijk dat de extra mestafzetkosten geheel voor rekening komen van de varkenshouderij. Voor het overschot aan rundveemest zonder derogatie geldt een verwerkingsplicht. De verwachting is dat deze plicht middels VVO’s aan de varkenshouderij wordt overgedragen. De samenstellers van het rapport gaan ervan uit dat een derde van het kostenverschil tussen verwerking (€ 20/ton) en afzet bij behoud van derogatie (€ 15/ton), wordt gecompenseerd door opbrengsten van VVO’s. Dat ‘levert’ de varkenshouder € 1,50 per ton op.

Geen onderscheid zeugen- en vleesvarkensbedrijven

Op de middellange termijn zullen de extra mestafzetkosten door verlies van derogatie dalen doordat de mestscheidings- en verwerkingscapaciteit toeneemt. Gemiddeld zullen de extra kosten dalen naar € 4.200 per bedrijf. Hierbij wordt opgemerkt dat geen onderscheid is gemaakt tussen zeugen- en vleesvarkensbedrijven. Voor individuele bedrijven kan het verschil veel groter zijn, afhankelijk van fosfaatgehalte in de mest en of mest wordt gescheiden of verwerkt.

Eén reactie

  • wmeulemanjr1

    Elk argument word aangegrepen om fosfaatreductie melkveehouderij goed te praten, alsof dit 'de sector' en dhr. van Dam mede gaat helpen bij het hoger beroep bij de rechter.

Of registreer je om te kunnen reageren.