Varkenshouderij

Nieuws

Hilckmann moet vele miljoenen terugbetalen

De rechtbank in Arnhem heeft voormalig slachterij Hilckmann veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de gemeente Nijmegen.

De reden is dat de rechtbank vindt dat het slachtbedrijf de afspraken die waren overeengekomen met de gemeente niet is nagekomen. De afspraak was dat Hilckmann zou stoppen met de activiteiten binnen de gemeente Nijmegen en de slachterij zou verplaatsen naar Cuijk. Daarvoor had de slachterij € 21 miljoen van de gemeente ontvangen. Hilckmann vindt dat het bedrijf door marktomstandigheden echter werd gedwongen te stoppen met de slachterij. Het geld is gebruikt om de activiteiten te beëindigen, zo werden onder andere schulden bij banken afbetaald. De rechtbank is echter van mening dat marktomstandigheden onder het bedrijfsrisico van Hilckmann vallen.

Volgens de rechtbank zijn er voldoende aanwijzingen in het dossier die erop wijzen dat het betaalde bedrag van de gemeente Nijmegen bestemd was voor de verhuizing van het bedrijf, en niet voor een andere besteding.

Hoogte van het bedrag nog niet bekend

Partijen worden door de rechtbank nog in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun mening te geven. Over de exacte hoogte van het bedrag dat Hilckmann aan de gemeente Nijmegen zal moeten terugbetalen, neemt de rechtbank op een later moment een besluit.

Slachterij Hilckmann was sinds 1977 in de gemeente Nijmegen gevestigd aan de Havenweg. De gemeente wilde op die locatie woningen bouwen. In april 2008 is het bestemmingsplan ‘Nijmegen Waalfront’ vastgesteld. Hierdoor kreeg de locatie een woonbestemming. Na langdurige onderhandelingen kwamen Hilckmann en Nijmegen op 15 juli 2015 tot overeenstemming over de verhuizing van de slachterij. Op grond van die afspraken verkocht de slachterij de gebouwen voor ruim € 27 miljoen aan de gemeente.

Werkgelegenheidsgarantie

Daarnaast gaf Hilckmann een werkgelegenheidsgarantie voor de slachterij af. Het bedrijf zou verplaatst worden naar bedrijventerrein Laarakker in Cuijk. Van de totale koopsom betaalde de gemeente € 21 miljoen aan het slachtbedrijf. Het restant van € 6,6 miljoen zou de gemeente in termijnen betalen, die waren verbonden aan verschillende momenten in de verhuizing van de slachterij.

Onverwacht maakte Hilckmann op 24 februari 2016 bekend dat het zich genoodzaakt voelde de activiteiten te beëindigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.