Varkenshouderij

Nieuws

Greenpeace: ‘Omstandigheden in Duitse varkenshouderij in strijd met grondwet’

Milieuorganisatie Greenpeace eist een aanzienlijke aanscherping van het dierenwelzijnsniveau in de Duitse varkenshouderij.

De bestaande regelgeving is in strijd met de wet op de dierenbescherming en druist tevens in tegen de grondwet van de Bondsrepubliek. Dat meent Greenpeace aan de hand van een door de organisatie opgesteld juridisch rapport, dat fors stof doet opwaaien.

Varkenshoudersorganisatie ISN kan de conclusies van de door Greenpeace voor het rapport gevraagde juristen niet volgen. Ook het Bauernverband (DBV) en landbouwminister Chr. Schmidt zeggen er niets mee te kunnen.

‘Inbreuk op wetgeving’

Greenpeace is echter van oordeel dat de bewindsman in actie moet komen om de door de organisatie gesignaleerde onrechtmatigheden in de varkenshouderij zo snel mogelijk via een grondige herziening van de verordening op het houden van landbouwproductiedieren uit de wereld te helpen. De bedoelde inbreuk op de wetgeving betreft volgens de milieuorganisatie zaken als stalruimte, instrooisel en bezigheidsmogelijkheden voor de varkens.

Een en ander kan onder de noemer worden gebracht dat voortaan de voorwaarden waaronder de dieren worden gehouden aan de varkens moeten worden aangepast en niet omgekeerd, ofwel dat de varkens zich maar aan de omstandigheden moeten aanpassen. Greenpeace dreigt met nadere juridische stappen tegen de regering als Schmidt weigert in te gaan op de eisen.

Verbazing

Schmidt zegt verbaasd te zijn over de opvattingen van de rapporteurs. De landbouwdierenverordening is een pakket regels dat voortdurend wordt herzien, zo voert hij aan. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omvang van de zeugenboxen. Daarnaast wordt gewerkt aan verandering van de regels rond de biggencastratie en het couperen van de staarten.

Varkenshoudersorganisatie ISN erkent dat er ruimte is voor verbetering van het dierenwelzijn, maar dat daar al onder hoge druk aan wordt gewerkt. De organisatie vreest dat de door Greenpeace in het vooruitzicht gestelde juridische stappen de toch al bestaande onzekerheid bij de varkenshouders alleen nog maar verder zullen vergroten. “Veel boeren zijn al bereid om hun stallen aan te passen, maar struikelen daarbij over de hoge vergunningshordes, vooral als het gaat over de emissies”, aldus de ISN. Tevens leiden de eisen er volgens de ISN toe dat de productie naar het buitenland wordt verplaatst.

Of registreer je om te kunnen reageren.