Varkenshouderij

Nieuws

Kandidaten overgangsbestuur POV bekend

In aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) op 1 mei maakt de organisatie de kandidaten voor het overgangsbestuur bekend.

Dit bestuur bestaat uit een landelijk bestuur met maximaal 24 leden. Binnen dit bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd van maximaal 10 mensen. Het bestuur moet tot de ALV van 6 november aanblijven.

Voor de tien leden van het dagelijks bestuur zijn kandidaat vanuit de NVV: Ingrid Jansen, Gert van Beek, Paul Wouters, Eric Holleman en Nico Kroes. Vanuit LTO Varkenshouderij zijn kandidaat: Eric Douma, Edwin Snoek, Sander van den Heijkant, Willy Gijsbers en Mark Vossen.

Gelijke verdeling NVV en LTO

De 14 kandidaten die samen met het dagelijks bestuur het landelijk bestuur moeten gaan vormen zijn regiovoorzitters van de NVV, te weten Dick Bunskoek, Arjan Pekkeriet, Jan Doeschot, Erwin ten Have, Pieter Bouw, Johnny Bull, Jan-Willem Boer, Rein van As, Lau Wouters, Frans van Heertum en Marco Botden. Namens LTO Noord Varkenshouderij neemt Gerard Holleman plaats in het overgangsbestuur, namens Vakgroep Varkenshouderij van ZLTO is dit Maartin van der Velden en namens Vakgroep Varkenshouderij LLTB is dit Elly Michiels-Fleuren.

Verbinding met achterban

Met dit bestuur denkt de POV goede verbindingen te hebben met de leden via de huidige NVV en LTO structuur. Deze structuur wordt in stand gehouden totdat de definitieve bestuurlijke structuur van de POV is ingericht. Om dat mogelijk te maken wordt op 1 mei aan de leden gevraagd om akkoord te gaan met een statutenwijziging van de POV. Het voorstel is om de belangenbehartiging binnen de POV te scheiden van de uitvoerende taken. Daarvoor wordt een aparte bv opgericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.