Varkenshouderij

Nieuws

Geslaagde lijmpoging 1Varkensgeluid

1Varkensgeluid kan weer verder. Eric Douma en Ingrid Jansen kregen maandagavond 20 maart tijdens de algemene ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een nieuw mandaat van de leden. Met overtuigende meerderheid zijn ze opnieuw gekozen als POV-bestuurders en tevens als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de POV.

De bestuurscrisis in de varkenssector die 9 maart naar buiten kwam, is gesmoord.

De benoeming van het bestuursduo Jansen Douma is voor maximaal 6 weken. Dan komen de POV-leden weer bij elkaar. Begin mei mogen de varkenshouders zich uitspreken over de statuten van de POV-belangenbehartiging en een overgangsbestuur. Het aan elkaar koppelen van LTO en NVV is zes weken uitgesteld. Dat zou tijdens deze ledenvergadering gebeuren.

Vorming 1Varkensgeluid in 3 stappen

De vorming van 1Varkensgeluid gebeurt in 3 stappen. De eerste stap duurt hooguit 6 weken en is bedoeld om de laatste plooien glad te strijken voor de statutenwijziging en een overgangsbestuur. Fase 2 duurt tot 1 november. In deze 7 maanden wordt de organisatie opgetuigd van de POV-belangenbehartiging en de uitvoeringstaken van de POV, voornamelijk I&R-dienstverlening. In de laatste fase, tot 1 januari 2018, zit er een nieuw bestuur, is er afstemming met de regionale werkgroepen van LTO en is er een werkplan voor het nieuwe jaar. Begin 2018 houden NVV en LTO-varkenshouderij op te bestaan.

POV nog niet uit de zorgen: geld is bijna op

De POV is na gisteravond nog niet uit de zorgen. Eind van deze maand is de POV door haar geld heen. Het voorstel is om € 1 miljoen LTO-geld in de POV-pot te storten. De NVV draagt dezelfde som geld bij uit het zogeheten weerbaarheidsfonds. Om Vitale Varkenshouderij verder vorm te geven is de hoop gevestigd op € 1,2 miljoen van het ministerie van Economische Zaken.

Voor alle 3 de bronnen geldt hetzelfde: er is nog geen akkoord voor de aanvraag.

Nu komt het aan op loyaliteit leden

In de nieuwe bestuurlijke werkelijkheid na het opheffen van de productschappen komt het aan op loyaliteit van de leden. Dit jaar wordt nog contributie geïnd door de NVV en LTO-varkenshouderij. In 2018 krijgen de leden een werkplan voorgesteld van het nieuwe varkenshouderijbestuur en wordt verwacht dat zij gaan betalen voor de geplande diensten. Een verplichte heffing per varken gaat er niet komen. De betaalmoraal van de POV-leden was in 2016 matig. Er staat nog € 25.400 contributie open.

De betaalmoraal van de POV-leden was in 2016 matig. Er staat nog € 25.400 contributie open.

Of registreer je om te kunnen reageren.