Varkenshouderij

Nieuws

Onduidelijkheid over stikstofdepositie blokkeert verplaatsen varkenshouderij

Een varkenshouder uit Hooge Mierde die het bedrijf wil verplaatsen naar het dorp Hulsel, eveneens in Hooge Mierde, kan dat wel vergeten.

De varkenshouder had, ondanks verschillende oproepen, nagelaten inzicht te geven in de mitigerende maatregelen die op de nieuwe locatie zouden worden genomen, om toename van stikstofdepositie te voorkomen. De provincie Noord-Brabant heeft daarom terecht een Nbw-vergunning geweigerd. Tot die conclusie komt de Raad van State (RvS) in een recente uitspraak.

In maart 2012 diende de varkenshouder een aanvraag voor een Nbw-vergunning in, voor het vestigen van een varkenshouderij in Hulsel. In maart 2016 heeft GS van Noord-Brabant de vergunning geweigerd, omdat er sprake zou zijn van een toename van de stikstofdepositie op een vijftal Natura 2000-gebieden. De varkenshouder had - ondanks herhaalde verzoeken - niet aangegeven hoe een toename van stikstofdepositie zou worden voorkomen.

Nbw-vergunning niet meer mogelijk

Volgens de varkenshouder wordt zij nu onevenredig hard getroffen door dit besluit, omdat de gemeente op de hoogte was van de bedrijfsverplaatsing. Bovendien is door deze beslissing een Nbw-vergunning niet meer mogelijk, door de invoering in 2015 van het Programma aanpak stikstof (PAS), waarbij externe saldering van ammoniakrechten is uitgesloten.

Voor de RvS staat vast dat het bedrijf dat zou worden verplaatst niet beëindigd is. Daarnaast is het voor de RvS duidelijk dat de varkenshouder niet inzichtelijk heeft gemaakt welke maatregelen er zouden worden genomen om toename van stikstofdepositie te voorkomen. Dat de nadelige gevolgen van het weigeren van de Nbw-vergunning onevenredig zijn ten opzichte van de met het besluit te dienen doelen, is volgens de RvS niet het geval.

'Varkenshouder had voldoende gelegenheid inzicht te geven in stikstofdepositie'

GS heeft zowel in maart als in december een brief gestuurd aan de varkenshouder, om deze in de gelegenheid te stellen aan te geven welke maatregelen er zouden worden getroffen om toename van stikstofdepositie te voorkomen. In januari 2016 liet de varkenshouder aan de provincie weten te willen mitigeren met de beëindiging van het huidige bedrijf, echter zonder inzichtelijk te maken of de afname van de stikstofdepositie van het te beëindigen bedrijf voldoende is om de toename door de nieuwvestiging teniet te doen. Daarom is het terecht dat de provincie de vergunning heeft geweigerd, stelt de RvS. Dat de varkenshouder te maken krijgt met de PAS door de weigering, heeft de ondernemer aan zichzelf te wijten; er was voldoende gelegenheid inzicht te geven in de stikstofdepositie.

Of registreer je om te kunnen reageren.