Varkenshouderij

Nieuws

‘Omgevingsvergunning twee-etagestal is terecht’

Een varkenshouder uit Nederweert heeft terecht een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen van een twee-etagestal voor in totaal 10.360 varkens. Tot die conclusie komt de rechtbank Limburg.

Bezwaren van omwonenden zijn allemaal terzijde geschoven.

Nadat een brand in 2013 zijn bedrijf had verwoest, heeft de varkenshouder eind 2014 een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor het wijzigen van zijn bedrijf. Hij had een vergunning voor het houden van 1.335 varkens. Door het bouwen van een nieuwe twee-etagestal, kan de boer ruim 10.000 varkens gaan houden.

Volgens bezwaarmakers is de bouw van de stal deels gesitueerd buiten het bouwvlak, en daarmee in strijd met het bestemmingsplan. Ook is de bouwhoogte hoger dan maximaal toegestaan, aldus de bezwaarmakers.

Geen strijdigheid met bestemmingsplan

Volgens de rechtbank is op de plankaart een omlijning aangebracht waarbinnen intensieve veehouderij mogelijk is. Daarmee is dat meteen het ‘agrarisch bouwblok’, stelt de rechtbank, en de geplande stal is daarbinnen gesitueerd. Dus is er geen strijdigheid met het bestemmingsplan.

Dat de stal met 11,3 meter de maximale toegestane bouwhoogte van 10 meter overschrijdt, is volgens de rechtbank ook geen probleem. Volgens de bezwaarmakers mag een dergelijke hoogte alleen als dat economisch noodzakelijk is. De rechtbank leest echter de planregels in het bestemmingsplan anders. Als een doelmatige bedrijfsvoering een hogere bouwhoogte noodzakelijk maakt, kan er van de maximaal toegestane hoogte worden afgeweken, aldus de rechtbank. Dat deze hoogte doelmatiger is in een twee-etagestal, acht de rechtbank aannemelijk.

De omgevingsvergunning is terecht verleend.

Of registreer je om te kunnen reageren.