Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Steun voor negentien varkensvleesconcepten

Negentien samenwerkingsverbanden krijgen geld voor de ontwikkeling van hun concept. Dat moet leiden tot een beter rendement voor de varkenshouder binnen de keten. Dat maakt de POV bekend.

De negentien samenwerkingsverbanden kunnen samen € 919.501 verdelen. Daarmee is er nog geld over, want in totaal was € 980.000 beschikbaar binnen de Regeling Ondersteuning Ketenconcepten. Wat met dit geld gebeurt, is niet duidelijk.

Onder de geselecteerde projecten zijn reeds bestaande ketenconcepten die de subsidie inzetten om hun concept te verbeteren. Daarnaast ontvangen een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden financiële steun om een nieuw, kansrijk ketenconcept in de markt te zetten.

Plannen zijn divers

Volgens de POV zijn de ingediende plannen heel divers. Een aantal richt zich op de smaak van varkensvlees, terwijl andere veel aandacht hebben voor verbetering van het imago van de varkenshouderij. Ook is er aandacht voor een betere margeverdeling binnen de keten.

De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Een van de doelen van het actieplan is een rendement van 6 tot 8% voor varkenshouders op het geïnvesteerd vermogen. Enerzijds door lagere mestafzetkosten en anderzijds door hogere opbrengsten, door het ontwikkelen van een kwaliteitslabel.

Ketenkwaliteitssysteem ‘Holland Varken’

De coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Rabobank, LNV en POV) wil dat realiseren met de invoering van het ketenkwaliteitssysteem ‘Holland Varken’ en de invoering van een Fonds Duurzaamheid en Kwaliteit. Vanuit dit fonds krijgen varkenshouders direct een toereikende vergoeding voor extra eisen, in navolging van het Duitse ‘Initiative Tierwohl’.

De toekenning van de subsidie aan negentien samenwerkingsverbanden is een van de stappen op weg naar 6 tot 8% rendement voor varkenshouders. De coalitie Vitalisering Varkenshouderij geeft hiermee invulling aan keteninnovatie en het ontwikkelen van nieuwe concepten en het label Holland Varken. Dit garandeert afnemers dat het vlees voedselveilig, duurzaam en volgens de wettelijke eisen is geproduceerd. “Medio december komen we met concrete productievoorwaarden voor Holland Varken naar buiten”, beloofde POV-voorzitter Ingrid Jansen eerder.

Laatste reacties

  • Hogman1

    Wat zou Robert Bodde ervan vinden?

  • WGeverink

    Ik sta er van te kijken dat in Nederland varkensvlees nog steets niet voedselveilig, duurzaam en kwaliteit is wat volgens de wettelijke eisen wordt geproduceerd. Dat wist ik helemaal niet. Als je mij gevraagd had @Erik wat ik graag op de verpakking vermeld had willen zien is dat (gezien onze ervaring) of er ook berenvlees in de verpakking zit! Voedselveiligheid duurzaamheid etc ben ik gewoon van uitgegaan dat alle vlees daar aan voldoet.

Of registreer je om te kunnen reageren.