Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Schouten ziet af van extra controles varkenspest

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) Carola Schouten vindt extra controles op het naleven van de hygiëneregels aan de grens met betrekking tot Afrikaanse varkenspest (AVP) niet nodig.

Dat antwoordt de minister op vragen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Die vroeg dat naar aanleiding van het feit dat de ziekte zich steeds verder naar het westen verspreidt in Polen.

Ontsmetten veewagens

Volgens Schouten zijn de geldende regels voldoende. Alle veewagens die leeg terugkeren uit landen waar uitbraken van AVP zijn geconstateerd op bedrijven, worden verplicht extra gereinigd en ontsmet op een erkende Reinigings- en Ontsmettingsplaats (R&O). De NVWA controleert aan de hand van de administratie of dit werkelijk gebeurt.

Daarnaast is de sector recent opnieuw gewezen op haar verantwoordelijkheid om sluitende bio-security maatregelen te nemen en op het verbod van het voeren van keukenafval. Jagers zijn gewezen op de risico’s van het jagen op wilde zwijnen in besmette gebieden en op het belang van het nemen van hygiënemaatregelen, aldus de minister.

Schouten: grootste risico in menselijk handelen

Schouten ziet geen direct gevaar voor insleep naar Nederland in het feit dat de ziekte zich in Polen naar het westen heeft verspreid. Volgens haar zit het grootste risico in menselijk handelen en dat wordt al jaren onderkend en daar wordt ook al jaren op gewezen. De minister vindt het zorgwekkend dat de verspreiding van AVP nog niet onder controle is en dat is reden om permanent alert te zijn, vindt ze.

NVWA voldoende voorbereid op varkenspest

Verder laat de minister weten dat inspectiedienst NVWA voldoende is voorbereid op een eventuele uitbraak van AVP in Nederland. In 2014 is enkele keren op locatie geoefend om een uitbraak te bestrijden en in 2015 is een grote oefening gehouden op het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast zijn contracten met het bedrijfsleven afgesloten om voldoende menskracht en materiaal te leveren bij de bestrijding.

Laatste reacties

  • BPM

    Nou fijn dat de NVWA in ieder geval voorbereid is op een eventuele uitbraak. Hier worden we heel rustig van als sector...
    Ik hoop dat mevrouw Schouten dit goed heeft overdacht. Kunnen we niet beter een voorbeeld nemen aan Denemarken en zorgen dat we in ieder geval de wilde varkens bestrijden? Of .... komt een uitbraak de overheid nu wel goed uit?

  • Jonas Brabant

    Ze zijn allemaal goed voorbereid op AVP, met andere woorden: laat maar komen die varkenspest! Beter genezen dan voorkomen, hoe dom kun je lullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.