Varkenshouderij

Nieuws

Ook Oirschot keert zich tegen komst varkensbedrijf

De gemeenteraad van Oirschot heeft besloten niet meer mee te werken aan de vestiging van een groot varkensbedrijf in Spoordonk.

De Boxtelse varkenshouder Johan van Hal krijgt geen vergunning voor een stal met 16.000 vleesvarkens. En een oude vergunning voor 20.000 vleesvarkens wordt ingetrokken. De stal zou vlak naast het Natura 2000-gebied Kampina komen. De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten hadden daarom bezwaar gemaakt tegen de aangevraagde vergunning.

Meer gemeenten verlenen vergunnigen niet

Oirschot is niet de eerste Brabantse gemeente die de hakken in het zand zet. Vorige week besloot de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad in te stemmen met een collegevoorstel om geen omgevingsvergunning te verlenen aan varkenshouder Thomas Verhagen die een bedrijf wil starten met een kleine 18.000 vleesvarkens in Nijnsel.

‘Deze beslissing meteen een signaal’

Sinds 2013 had varkenshouder Van Hal overigens al een vergunning liggen voor een bedrijf met 20.000 vleesvarkens op dezelfde locatie. Deze vergunning was destijds zwaar ‘bevochten’ en uiteindelijk door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Echter is er nooit iets met die vergunning gedaan. In 2016 vroeg de varkenshouder een nieuwe omgevingsvergunning aan voor een stal met 16.000 vleesvarkens.

Oude vergunning ook ingetrokken

Volgens verantwoordelijk SP-wethouder Frans van Hoof van Oirschot is deze beslissing meteen een signaal. Volgens hem is een dergelijk grote stal naast een natuurgebied onacceptabel.

Oirschot voelt zich daarnaast ook gelegitimeerd om de oude vergunning voor 20.000 vleesvarkens in te trekken, omdat deze ruim drie jaar al niet gebruikt is. Op de betreffende locatie is in al die jaren niets veranderd.

Natuurmonumenten: ‘een dapper en moedig besluit’

In een reactie noemt Natuurmonumenten het een dapper en moedig besluit van de gemeente. Een dergelijke vergunning is in de ogen van de natuurbeschermers niet langer houdbaar in de buurt van natuurgebieden.

Varkenshouder Johan van Hal was niet bereikbaar voor commentaar. De verwachting is echter dat de varkenshouder opnieuw naar de rechter zal stappen om een vergunning af te dwingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.