Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

‘Gelukkige’ varkens fokken tegen staartbijten

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin wil in haar fokprogramma’s ‘gelukkige’ varkens fokken, om staartbijten tegen te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat varkens die aan de staarten van hun hokgenoten bijten lage serotoninespiegels hebben. Bij mensen wordt de serotoninespiegel beschouwd als een maat om het geluksgevoel aan te geven.

Staarten bij varkens

Het houden van staarten staat steeds meer in de belangstelling omdat het routinematig couperen van staarten meer onder druk komt te staan. Er komen nieuwe dierwelzijnsconcepten waarbij de varkens een intacte staart moeten hebben. Hier ligt een uitdaging voor de varkenshouderij, aldus de fokkerijorganisatie.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Het is bekend dat lage serotonineniveaus verbonden zijn met depressie en obsessief gedrag bij mensen en met verenpikken bij pluimvee. Omdat de serotoninespiegel deels erfelijk is bepaald, kunnen dieren met lage serotonineniveaus uitgeselecteerd worden. In combinatie met verbetering van de leefomgeving van de varkens moet het mogelijk worden om varkens met lange staarten te houden, verwachten Topigs Norsvin-onderzoekers.

Onderzoek bij 12.000 biggen

In een onderzoek onder 12.000 biggen willen de onderzoekers in kaart brengen wat het effect is van geboortegewicht, geslacht en worpgrootte op beschadigingen aan de staart. Hiermee denken zij beter inzicht te krijgen in de tot nog toe moeilijk vatbare activiteit van staartbijten. Dit onderzoek vindt plaats op het fokbedrijf Paradise Valley in Winnipeg, Canada.

Eén reactie

  • Spoor

    Dus de varkenssector geeft toe dat varkens depressief zijn door hun leefomstandigheden? Waarom wordt daar dan niets aan gedaan, is dat niet de basis voor depressiviteit. Dat er al meer dan 20 jaar een verbod is op het couperen van de staarten i.v.m. staartbijten, maar nog steeds wordt gedaan is niet de schuld van de varkens, maar de leefomgeving. Stop eens met sleutelen aan de varkens en zorg voor een betere leefsituatie. Dan kan ook gelijk de brandveiligheid verbeterd worden en hoeven deze "gelukkige varkens" ook niet meer te stikken of te verbranden.

Of registreer je om te kunnen reageren.