Varkenshouderij

Nieuws

Borgstelling voor dartelstal Hamletz-varkens

De familie Ten Have-Mellama is het eerste boerenbedrijf dat in aanmerking komt voor de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het ministerie staat 70% borg voor de financiering van een stal met uitloop voor bijna 5.000 vleesvarkens. Voor dit percentage is geen zekerheid verstrekt aan de bank. Rabobank financiert de zogeheten dartelstal.

Bouw is gestart

De dartelstal voldoet aan de criteria van het twee sterren Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, de erkenning is er nog niet. De bouw van de stal is gestart. Als de vleesvarkensstal gereed is, wordt ook een nieuwe biggenstal gebouwd.

Als eiwitbron krijgen de Hamletz-varkens geen soja maar lupine. - Foto: Hans Banus
Als eiwitbron krijgen de Hamletz-varkens geen soja maar lupine. - Foto: Hans Banus

De familie wil het varkenvlees vermarkten onder de naam Hamletz. Hamletz streeft naar lekkerder varkensvlees met meer dierenwelzijn. Om de milieubelasting laag te houden, voert het bedrijf regionaal geproduceerd graan en lupine in plaats van soja.

De borgstelling MKB-landbouwkredieten vervangt de Garantiestelling Landbouw. De nieuwe regeling is volgens uitvoeringsorganisatie RVO.nl breder toepasbaar en werkbaarder voor banken. Nieuw is dat de borgstelling nieuwe stijl ook beschikbaar is voor innovatieve landbouwers die willen investeren in een nieuw marktconcept, product of productieproces.

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.