Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Gezondheidsstatus fokbedrijven aangescherpt

Topigs Norsvin heeft de monitoring van de gezondheidsstatus van fokbedrijven aangescherpt.

Voor de fokbedrijven vervangt de Gezondheidsstatus (GH- status) per heden de Topigs gezondheidsstatussen (TG- status). De GH-status geeft voor de afnemers van fokmateriaal een 100% zekerheid dat een fokbedrijf vrij (SPF) is van een bepaalde ziekte (Mycoplasma, APP en/of PRRS) of niet.

Wel of niet vrij

Een ‘beetje’ vrij van een ziekte is dus niet meer mogelijk. Fokbedrijven kunnen zelf bepalen of ze meedoen aan de nieuwe GH-status. Bij deelname moet er worden voldaan aan het intensievere bloedmonitoringprotocol, dat meer categorieën dieren en vaker het bloed monitort dan bij de TG-status het geval was. De meerkosten voor fokmateriaal dat SPF-vrij is kan via een extra SPF-toeslag doorberekend worden. Op de website van Topigs Norsvin wordt bij fokbedrijven de GH-status voor een bepaalde kiem vermeld als het bedrijf ook daadwerkelijk vrij is.

Eén reactie

  • info389

    SPF vrij klinkt heel raar Judith....... De F van SPF staat voor vrij.
    Specifiek Pathogeen Vrij
    Dus dubbel vrij en klopt dus niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.