Varkenshouderij

Nieuws

‘Zonder meerprijs geen bestaansrecht merkvlees'

Een varkensvleesconcept bedenken en uitwerken is een zaak van lange adem. Partijen bij elkaar brengen en zaken organiseren is enorm tijdrovend. Dat weet Jan Broenink ook maar al te goed.

Broenink is al zo’n 10 jaar bezig om het wroetvarkenconcept aan de man te brengen. Hiervoor is hij wekelijks meerdere dagen op pad. Het werk op de boerderij laat hij grotendeels aan vrouw en kinderen over. "Doordat ik me helemaal kan richten op het wroetvarken, kunnen we echt stappen zetten. Het is niet iets dat je erbij doet", aldus de bevlogen ondernemer.

Broenink is een van de sprekers op het event Ondernemen in de varkenshouderij van Boerderij op dinsdag 27 september. Daar zal hij ook ingaan op het belang van vraaggestuurd produceren. Daarmee doelt Broenink op investeringen die worden gedaan op basis van opbrengst.

Jan Broenink voor een nieuwe wroetstal in Saasveld. <br /><em>Foto: Ronald Hissink</em>
Jan Broenink voor een nieuwe wroetstal in Saasveld.
Foto: Ronald Hissink

In hoeverre gebeurt dat al?

Broenink: "Ik denk dat we echt op een kantelpunt zitten. Voorheen werden stallen bijna uitsluitend gebouwd op basis van kostprijs. Zo voordelig mogelijk flinke volumes leveren. Daarbij werd echter niet of nauwelijks nagedacht over de afzet van de biggen of vleesvarkens. Dat verandert. Banken willen steeds nadrukkelijker weten hoe de afzet is geregeld. Als je daar nu nog niet over nadenkt als varkenshouder, doe je over een tijdje niet meer mee. Wat dat betreft wordt momenteel alles op de kop gezet."

In hoeverre blijft er ruimte voor 'kostprijsgerichte bulkproductie'?

"Er is en blijft zeker vraag naar dat product. Partijen met een bepaald volume kunnen voor de wereldmarkt produceren. Maar dat wordt wel steeds lastiger. Bovendien zie ik voor echt grootschalige productie maar mondjesmaat ruimte in Nederland. Ik zie een beweging waarbij varkenshouders kiezen voor grootschalig, of deelnemen in een concept. Het 'tussenstuk' zie ik verdwijnen. Overigens is het wel belangrijk dat beide vormen van varkenshouderij naast elkaar kunnen bestaan, anders verdwijnt het onderscheid. In die zin hebben we elkaar nodig."

'Een concept dat niet de kracht heeft los te komen van de reguliere markt heeft geen bestaansrecht'.

Minimumprijs voor biggen en vleesvarkens, een 'mijlpaal'

Onlangs maakten de deelnemers van het concept bekend met een minimumprijs te gaan werken voor biggen en vleesvarkens in het concept. Dit is voor Broenink een mijlpaal in het ontwikkeltraject. "Een concept dat niet de kracht heeft los te komen van de reguliere markt heeft geen bestaansrecht", zegt Broenink.

Hoe kom je los van de 'reguliere' markt?

"Door voldoende onderscheidend te zijn en de verbinding te zoeken met slagers en consumenten is ons dat gelukt. Zo schrijven wij voor welke zeug en welk voer gebruikt moet worden om zo een goede vleeskwaliteit te garanderen. De wroetstal zelf is ook een erg onderscheidend aspect. In concepten die onvoldoende onderscheidend zijn, krijgen varkenshouders een vergoeding voor de meerkosten, maar meer ook niet. Daar schiet je weinig mee op, behalve dat je wat wint aan maatschappelijke acceptatie. Die concepten moeten duidelijker kiezen."

Hoe kijken collega’s aan tegen deze manier van werken?

"De tijd dat wat werd neergekeken op anders dan gangbaar produceren, ligt achter ons. Dat speelde vooral in een tijd dat met gangbaar goed werd verdiend. Nu er met gangbaar minder wordt verdiend, neemt de interesse voor concepten snel toe. Ik krijg veel aanvragen van zeugenhouders nadat we hebben aangekondigd een minimumprijs voor biggen te betalen. Iets soortgelijks zie je in de melkveehouderij. Doordat de melkprijs lange tijd beneden gemiddeld is, groeit de belangstelling voor biologische productie."

Hoe ziet de toekomst van het wroetvarken eruit?

"Binnen het concept worden zo’n 1.000 vleesvarkens per week geslacht bij Gosschalk in Epe. Daarmee groeit het concept gestaag; er zijn zo’n 10 bedrijven betrokken bij het concept. Er is ruimte voor een paar extra varkensbedrijven, omdat er aan de afzetkant ook nieuwe afnemers bijkomen. Ik zou varkenshouders willen aanraden om zich aan te sluiten bij een bestaand concept. Een nieuw concept introduceren wordt lastig. De markt is wat dat betreft al goed gevuld."

<em>Foto: ANP</em>
Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.