Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Bestuurders willen fusie NVV en LTO begin 2017 afronden

De ledenraad varkenshouderij van LTO Noord en de vakgroepbesturen van ZLTO en LLTB willen dat de fusie van varkensvakbond NVV en LTO-vakgroep Varkenshouderij er begin 2017 staat.

De regiobestuurders constateren dat het draagvlak om één varkensgeluid te laten horen onder de leden groot is. De nieuwe ‘belangenbehartiger varkenshouderij’ moet volgens de bestuurders een sterke samenwerking hebben met de huidige Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Op die manier sluiten belangenbehartiging en uitvoering van collectieve taken als I&R/VVL goed op elkaar aan.

Blauwdruk fusie ligt op tafel

Wiliam Meulendijks, bestuurder van ZLTO, geeft aan dat 2 jaar gewerkt is aan een daadwerkelijk fusie en dat er nu een blauwdruk op tafel ligt. "We moeten als bestuurder zorgen dat de nieuwe organisatie er begin 2017 staat", zegt Meulendijks. Het fusietraject past goed in het plaatje van LTO Nederland, waarin de vakgroepen zelfstandig verder gaan. Meulendijks benadrukt hierbij wel dat er een goede aansluiting moet blijven tussen de nieuwe belangenbehartiger en de regionale LTO-organisaties. "Dat hebben leden aangegeven en daar moeten de NVV-leden zich ook in kunnen vinden."

Definitief besluit na raadplegen leden

Tijdens raadplegingsavonden - gezamenlijke ledenbijeenkomsten van NVV en LTO, ZLTO en LLTB - in november krijgen de leden een principeakkoord van de fusie voorgelegd. Daarna zullen de bestuurders een definitief besluit nemen voor de oprichting van een nieuwe belangenbehartigingsorganisatie voor de varkenshouderij en het opheffen van de huidige LTO-vakgroep Varkenshouderij en de NVV.

Eén reactie

  • niet

    De kogel is al door de kerk begrijp ik dus!!

Of registreer je om te kunnen reageren.