Varkenshouderij

Nieuws

Van Dam: geen vrijblijvendheid vitaliseringsplan

Bij het initiatief Vitalisering Varkenshouderij van de varkenssector, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken is geen sprake van vrijblijvendheid.

Dat zegt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken. "Van een vrijblijvende aanpak zal geen sprake zijn. Ik zal in overleg treden met de POV en de Rabobank over het opstellen van een jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieplan", schrijft hij in reactie op vragen van de PvdA.
Van Dam benadrukt dat naast de aanpak van de sector de overheid inzet op verdere reductie van antibioticagebruik, het verbeteren van dierenwelzijn, beter evenwicht tussen mestproductie en mestafzet en het terugdringen van emissies naar het milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.