Varkenshouderij

Nieuws

Amerikaanse consumenten willen zeugen uit de box

Amerikaanse consumenten hebben steeds meer moeite met de huisvesting van zeugen in boxen. Dat meldt dagblad Chicago Tribune.

Onder druk van maatschappelijke organisaties maakten grote retailers als McDonald’s, Kmart en Safeway bekend de komende jaren te stoppen met de verkoop van vlees van producenten die hun zeugen individueel huisvesten. Vanaf 2001 zijn dierenwelzijnsorganisaties in verschillende Amerikaanse Staten succesvol aan het lobbyen voor een verbod op individuele huisvesting van zeugen.

Veel Amerikaanse varkenshouders zijn minder enthousiast over een verbod op individuele huisvesting. Zij vrezen meer rangordegevechten die leiden tot beschadigingen, stress en zelfs verhoogde sterfte onder de zeugen. Ook zijn ze bang dat de zwakste dieren weinig of zelfs geen voer bemachtigen. Voerstations met elektronische dierherkenning zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn. Dat zien veel varkenshouders niet zitten, vanwege de hoge investeringskosten en de behoefte aan goed geschoold personeel.

Kritiek op verplichte groepshuisvesting

De varkenshouders weten zich in elk geval verzekerd van de steun van professor Janeen Johnson van de Universiteit van Illinois. In een literatuuronderzoek concludeert zij dat het twijfelachtig is of groepshuisvesting van dragende zeugen leidt tot een verbetering van het dierenwelzijn. Zij bekritiseert de retailers dan ook op hun dictaat om groepshuisvesting te verplichten voor de leveranciers. De retailers blijven echter bij hun standpunt, zodat varkenshouders niets anders rest dan om te schakelen, of een andere afnemer te zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.