Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

2016 wordt toch nog een bovengemiddeld varkensjaar

Na een lange tijd met lage opbrengsten zijn de varkens- en biggenprijzen afgelopen voorjaar snel gestegen.

De basisprijzen zijn ruim €1,60 per kilo vlees en bijna €50 per big. De signalen voor de tweede helft van het jaar zijn gunstig. De grote vraag naar varkensvlees door China is belangrijk voor de export van Nederland en Europa. Door de krimp van de Europese zeugenstapel stijgt het aantal slachtvarkens in de EU in het tweede kwartaal nog maar beperkt en daalt met 2,4% in het vierde kwartaal.

Prognoses voerwinsten

De gestegen opbrengstprijzen uiten zich in de prognoses van voerwinsten. Adviesbedrijven geven aan dat ze boven het meerjarig gemiddelde van €500 per zeug en €78 per vleesvarken uitkomen. Rabobank gaat uit van een jaar met licht bovengemiddelde voerwinsten voor de vleesvarkenshouderij en een bovengemiddelde voerwinst voor zeugenhouderij. Hier moeten nog veel kosten af om bij de marge uit te komen. Zoals altijd zijn de verschillen tussen bedrijven groot.

De tweede helft van 2016 kent onzekerheden en prijsstijgingen. De opbrengstprijzen zitten op de top en de export van vlees hapert. Het is de vraag of de traditionele prijsdaling in het najaar doorzet. De voerprijzen zijn sinds mei licht gestegen. De mestafzetkosten zijn structureel hoger dan eerdere jaren en kunnen in het najaar nog verder stijgen.

Koen van Bergen, manager varkenshouderij bij Rabobank. <br /><em>Foto: Herbert Wiggerman. </em>
Koen van Bergen, manager varkenshouderij bij Rabobank.
Foto: Herbert Wiggerman.

Matig positief

Koen van Bergen, manager varkenshouderij bij Rabobank, is matig positief over 2016 en begin 2017. “Veel bedrijven hebben een hoge kostenstructuur waardoor ze niet snel positieve marges realiseren. “De huidige markt geeft lucht qua liquiditeit, maar lost de structurele problemen van de sector niet op.” Hij benadrukt dat de sector niet op de lauweren mag rusten en uitvoering van het plan Vitale Varkenshouderij belangrijk blijft.

Laatste reacties

 • WT

  Waarom probeert de RAMBOBANK dan toch nog een zeer gedateerd bedrijf in
  de achterhoek te slijten middels een online veiling i.p.v. hun verlies te nemen
  en de shovel ervoor te zetten.
  Anders komen ze nooit door de toegezegde 200 miljoen aldus Ruud Huirne.

 • Jan Brabant

  @WT hierbij geldt de oudste wet die er bestaat: ieder voor zich, en god voor ons allen. We weten inmiddels ook hoeveel er nog in god geloven.

Of registreer je om te kunnen reageren.