Varkenshouderij

Nieuws

‘Varkenssector moet niet alleen op China mikken’

De Belgische Boerenbond waarschuwt dat het beter is om voor de uitvoer van varkensvlees niet te afhankelijk te worden van één land.

‘’China en Hongkong zijn momenteel samen al goed voor ongeveer 50% van de export van Europees varkensvlees. Je hoeft geen strateeg te zijn om te beseffen wat er zou gebeuren als er tussen China en de EU een kink in de kabel zou komen. Vandaar dat de Belgian Meat Office, mede op onze vraag, sterk inzet op het exploreren van nieuwe exportmarkten. De hoop is dat ook andere Europese lidstaten dit doen, zodat de sector minder afhankelijk wordt van de grillen van één exportland.’’

Dat schrijft de Belgische Boerenbond in een analyse van de situatie in de nationale varkenssector. Het Ruslanddebacle heeft de sector volgens de boerenorganisatie pijnlijk duidelijk gemaakt dat hij erg kwetsbaar was door zich vooral te focussen op één afzetmarkt. "De Ruslandboycot deed de Europese varkenshouderij zwaar beven op zijn grondvesten. Twee jaar na de feiten heeft de varkensmarkt zich uiteindelijk weten te herstellen, maar daarmee zijn de verliezen nog niet weggewerkt. Dat de ban een grote impact zou hebben op de varkenshouderij stond in de sterren geschreven. Voordat de grens gesloten werd, was Rusland immers goed voor 25% van de export van Europees varkensvlees. Het ging in totaal om 803.476 ton varkensvlees, en van de ene dag op de andere moest naar andere marken gezocht worden. De Europese markt was op dat moment zelf al verzadigd en het was duidelijk dat niemand op extra aanbod zat de wachten.’’

Export Belgisch varkensvlees naar Rusland

België zelf exporteerde vlak voor het embargo 28.151 ton varkensvlees naar Rusland. ‘’De voorbije twee jaar werd dit vlees vooral afgezet binnen de EU. Daardoor is ons land prijsnemer en afhankelijk van de prijsvorming in het buitenland. Duitsland is op dat vlak sterk dominant. Door een sterker exportbeleid naar derde landen zou ons land wat minder afhankelijk kunnen worden van de Duitsers,’’ hoopt de Boerenbond. Dat is van groot belang, want België heeft voor varkensvlees een zelfvoorzieningsgraad van 237%. Vorig jaar werd 742.335 ton varkensvlees geëxporteerd, waarvan 262.017 ton naar Duitsland en 201.303 ton naar Polen. Vooral dat laatste land is de laatste jaren sterk in opmars, met een verdubbeling van de export in vijf jaar tijd.

Dominante positie China en Hongkong

Van de Belgische export gaat 94% naar andere EU-landen en dat vindt de Boerenbond een te smalle basis, vooral omdat China en Hongkong in die handel nu al een dominante positie innemen. China importeerde vorig jaar 1.109 miljoen ton Europees varkensvlees. Dat is een stijging met maar liefst 400.000 ton in één jaar en ook dit jaar stijgt de export verder. Toch waarschuwt de Belgische bond er voor nu al achterover te gaan leunen: "Intussen lijkt het erop dat – dankzij de toegenomen export – de markten duurzaam kunnen herstellen. Het gevaar is wel reëel dat de varkenshouders en de sector vervallen in business as usual en minder nut zien in de transformatie van de sector. Toch is het belangrijk dat er stappen gezet worden om een sterke en dynamische varkenssector uit te bouwen, die marktgerichter en gedifferentieerder is en waarin de varkenshouder een sterkere positie heeft en hij meer kan meegenieten van de meerwaarde die de keten realiseert.’’

Of registreer je om te kunnen reageren.