Varkenshouderij

Nieuws

Varkensprijs beweegt langzaam richting kostprijs

De varkensprijs komt in de buurt van de kostprijs. Het verschil is nu nog 5 tot 10%. Dat concludeert VIC Sterksel in het nieuwe Biggenprijzenschema.

Een jaar geleden was het verschil nog 30%. De kostprijs van vlees is het afgelopen jaar 4% gedaald door lagere voerprijzen. De kostprijs van biggen is het afgelopen jaar gedaald tot beneden €55.

Daling kostprijs dankzij lagere voerprijzen

Elk jaar in juli publiceert VIC Sterksel een nieuw kostprijzenschema. Uit de cijfers komt naar voren dat de daling van de kostprijs van vlees geheel voor rekening komt van de lagere voerprijzen. Die bepalen meer dan de helft van de kostprijs van vleesvarkens. De marktprijs voor vleesvarkens is de afgelopen maanden met 25% gestegen. Vleesvarkenshouders missen nog 5 tot 10% om hun kosten gedekt te krijgen.

Kostprijs biggen net onder €55

De kostprijs voor een big is eveneens gedaald. Die ligt nu op een niveau net beneden €55. De daling van de kostprijs van een big komt voor een deel door de lagere voerprijzen en voor een deel door de verbetering van de technische resultaten in de zeugenhouderij.

Op basis van de kostprijzen maakt VIC Sterksel jaarlijks een nieuw Biggenprijzenschema. Elke week publiceert VIC Sterksel een actuele kostprijs op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de voerprijs. Hieruit berekent het een richtprijs voor biggen waarbij een eventuele winst of verlies evenredig wordt verdeeld tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder. Het Biggenprijzenschema is alleen beschikbaar voor abonnees.

Of registreer je om te kunnen reageren.