Varkenshouderij

Nieuws 2 reactieslaatste update:14 jul 2016

Sector aan de slag met verlagen biggenuitval

De stuurgroep bigvitaliteit heeft het Plan van Aanpak verlaging biggenuitval aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam.

Het doel is om te komen tot een geaccepteerde biggenuitval met een open communicatie met de maatschappij. Dierenactivistenorganisatie Varkens in Nood noemt het plan van aanpak voorzichtig positief.

De staatssecretaris geeft aan verheugd te zijn dat de varkenssector het signaal serieus heeft genomen en in een korte tijd met een plan is gekomen. Afgelopen jaar was er nogal wat onrust over de lichte stijging van de uitvalpercentage van biggen.

Begeleiding in management

De stuurgroep gaat verschillende activiteiten voor de korte termijn (2016-2017) en de langere termijn (2017-2021) opstarten. Op korte termijn worden varkensbedrijven in het management begeleid door kennisverspreiding op het gebied van een goede zorg voor zeug en biggen.

Optimale toomgrootte

Op lange termijn wordt gekeken naar onder meer de optimale toomgrootte. Daarnaast is er niet alleen aandacht voor fokkerij, diergezondheid, geboorteproces en voeding, maar ook voor de maatschappelijke en ethische aandachtspunten, zoals het fokken op meer spenen bij de zeug.

Begin december eerste rapportage

De stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van varkenshouders, varkensfokkerijorganisaties, dierenartsen, veevoederleveranciers, veehandel, vleesverwerkende bedrijven en de Dierenbescherming, zal in december dit jaar de eerste rapportage opleveren.

Alle deelnemers van de stuurgroep zijn mede verantwoordelijk voor de financiën en uitvoering van de activiteiten, waarbij binnenkort bij het ministerie van Economische Zaken een co-financiering aangevraagd wordt.

Laatste reacties

  • M. Taken

    Bla bla bla

  • Gerard Groot Koerkamp

    We zijn alleen maar bezig de biggenuitval te verlagen.De kostprijs van een big is ongeveer 50 euro,die van een big dat doodgaat 15 euro.We zijn toch niet gek.Het wordt allemaal veel te simpel voorgesteld,er wordt te veel van uitgegaan dat de worpgrootte te groot is.Een zeug die je gaat insemineren met een beer die minder biggen produceert krijgt over 4 maanden pas biggen en dan duurt het nog 12 maanden voor dat er een worp is.Daarna vervang je 40 procent van de zeugenstapel,dus pas over 3 jaar is het effect duidelijk,maar volgend jaar worden er al weer kamervragen gesteld.Betere entstoffen voor prrs en griep zetten veel meer zoden aan de dijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.