Varkenshouderij

Nieuws

POV ontvangt interessante pr-voorstellen

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft al een aantal interessante aanvragen binnen voor initiatieven van pr-doeleinden in de varkenshouderij, geeft vicevoorzitter van de POV Eric Douma aan.

De POV beoordeelt de aanvragen op basis van objectieve criteria, waarbij het doel is om de criteria te laten aansluiten bij het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. "Daarbij willen we gaan werken met jaarthema’s", aldus Douma. "Hiermee zitten we wel in een overgangsfase naar een structurele opzet voor sector-pr varkenshouderij. In die zin zullen we dit jaar nog soepel met de aanvragen omgaan als ze niet helemaal aansluiten bij de criteria." De POV heeft een aparte commissie ingericht (een stuurgroep met pr-deskundigen) om de aanvragen te beoordelen en het POV-bestuur te adviseren.

Verzoeken indienen tot 1 augustus

Tot 1 augustus kunnen initiatieven en organisaties hun verzoeken indienen. "Als alle aanvragen binnen zijn, beoordelen wij die en besluit het POV-bestuur over toewijzing van financiële middelen", licht Douma toe. In de varkenssector bestaan veel organisaties die op eigen initiatief creatieve en informatieve activiteiten organiseren, die wil de POV ondersteunen. De objectieve criteria van de aanvragen worden nog voor 1 augustus geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Geld opgehaald bij varkenshouders

Begin juli werd bekend dat er €105.000 is opgehaald bij veehouders en het bedrijfsleven voor de sector-pr. De actieve wervingsactie is inderdaad afgesloten, maar het rekeningnummer blijft openstaan. "Varkenshouders en partijen uit de periferie zijn meer dan welkom om nog geld te doneren. Sector-pr is belangrijker dan ooit", zegt Douma.

Of registreer je om te kunnen reageren.