Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Door vaccineren niet minder antibioticagebruik

Varkensbedrijven die meer vaccineren, blijken meer antibiotica te gebruiken dan bedrijven die niet vaccineren. Die verrassende vaststelling deed een onderzoeksteam dat de relatie tussen vaccinaties bij biggen en antibioticagebruik bestudeerde op gesloten bedrijven in Denemarken. Waarom dit zo is, blijft nog gissen.

Vaccinatie van gespeende biggen leidt niet tot een lager gebruik van antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek in Denemarken. Onderzoeker Caroline Temtem presenteerde de bevindingen tijdens het Internationale Congres voor Varkensdierenartsen (IPVS), eerder deze maand in Dublin. Temtem is verbonden aan de Universiteit van Lissabon en maakte deel uit van het onderzoeksteam.

De wetenschappers wilden onderzoeken of vaccinatie van biggen leidt tot een lager antibioticagebruik. Temtem vertelde dat zij en haar collega's verwachtten dat het antibioticagebruik bij gevaccineerde biggen lager zou zijn dan bij niet gevaccineerde. "We vonden echter het tegenovergestelde", vertelt ze.

De verwachting was dat vaccinatie leidt tot minder antibioticagebruik. 'We vonden echter het tegenovergestelde.'

Ruim 1.500 gesloten varkensbedrijven onderzocht

Het team onderzocht meer dan 1.500 gesloten bedrijven. Deze werden ingedeeld in een aantal groepen naar gelang het vaccinatiebeleid voor Circo, Mycoplasma en PIA. Alle gesloten bedrijven met meer dan 50 zeugen en 200 gespeende biggen werden geselecteerd voor het onderzoek.

Circo, PIA en Mycoplasma

380 bedrijven vaccineerden helemaal niet. 290 bedrijven alleen tegen Circo. 221 bedrijven entten tegen Mycoplasma en 21 bedrijven tegen PIA. Op 507 bedrijven werd gevaccineerd tegen Circo en Mycoplasma. 35 bedrijven vaccineerden tegen Circo en PIA en 11 bedrijven tegen Mycoplasma en PIA. 41 bedrijven zetten alle drie de vaccinaties in. In totaal gebruikten 1415 bedrijven antibiotica tegen maagdarm infecties en 836 zetten een preparaat in tegen longaandoeningen.

De bedrijven die alleen tegen Circo entten gebruiken meer antibiotica tegen maagdarmaandoeningen dan bedrijven die niet entten, vertelt onderzoeker Temtem. Ook hun totale verbruik was hoger. Hetzelfde beeld is te zien bij de bedrijven die alleen een Mycoplasma enting inzetten: Zij gebruikten meer antibiotica tegen longaandoeningen en hun totale verbruik was daardoor hoger dan bedrijven die niet entten.

Bij vaccineerders tegen Circo en Micoplasma significant meer antibiotica

De combinaties met Circo en Mycoplasma laat een vergelijkbare tendens zien, volgens Temtem. Bedrijven die een PIA enting inzetten, gebruikten minder antibiotica in totaal, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. "De algemene conclusie is dat bedrijven die routinematig biggen tegen Circo en Mycoplasma entten significant meer antibiotica gebruikten.

Al aanwezige gezondheidsproblemen vóór de vaccinatie

Een mogelijke verklaring voor deze conclusie is volgens Temtem dat de grotere inzet van antibiotica komt door al aanwezige gezondheidsproblemen voordat vaccinaties zijn ingezet. Andere mogelijkheid is dat andere ziektes de oorzaak zijn van het hogere antibioticagebruik.

Foto

  • Onderzoeker Caroline Temtem tijdens haar presentatie op IPVS, in het Ierse Dublin. Foto: Vincent ter Beek

    Onderzoeker Caroline Temtem tijdens haar presentatie op IPVS, in het Ierse Dublin. Foto: Vincent ter Beek

Eén reactie

  • John*

    vaccinaties zijn een gordijn voor de werkelijke problemen op een bedrijf.. als het klimaat, voeding of de hygiëne niet op orde is kan je vaccineren wat je wilt de problemen blijven er zitten.

    We pompen inmiddels ook 60 euro per zeug aan vaccinaties in de biggen maar de technische resultaten zijn er niet beter van geworden...

Of registreer je om te kunnen reageren.