Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

Vitaliseringsplan varkens mist nog handtekeningen

Het actieplan Vitale Varkenshouderij is afgerond. De achterban van de drie betrokken partijen - ministerie van Economische Zaken, Rabobank en de POV - is nog niet akkoord met de voorstellen. De varkenshouders stemmen volgende week.

De varkenshouders verenigd in de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan klaar voor de uitvoering van het traject Vitale Varkenshouderij. Dat vertelde Eric Douma, voorzitter LTO-vakgroep Varkenshouderij en vicevoorzitter van de POV, onlangs tijdens de praatcafés van LTO-Noord.

Nog geen fiat verleend aan eindvoorstel

Het traject Vitale Varkenshouderij is een drietrapsraket. Stap 1 is de inventarisatie van de problemen in de varkenssector. Stap 2 is een plan van aanpak van de problemen. Stap 3 is de uitvoering, zodat de varkenshouderij op termijn beter is bestand tegen crises. Dit kan door betere rendementen, een betere exportpositie en een positief imago.

Vitale Varkenshouderij is een gezamenlijk traject van de POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Deze drie partijen moeten akkoord gaan met het eindvoorstel. De POV-leden, Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, en de Raad van Commissarissen van Rabobank hebben hun fiat nog niet verleend aan het voorstel zegt Douma. "Ik ben van nature positief ingesteld, maar mijn geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Niettemin verwacht ik dat de handtekeningen op korte termijn zijn gezet."

Plan in hoofdlijnen

Bij de onderhandelingen over het vitaliseringsplan zat de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Deze praat de staatssecretaris regelmatig bij. Het eindvoorstel kan dus niet volkomen nieuw zijn voor de staatssecretaris, vindt Douma. Op details van het plan gaat Douma niet in tijdens de LTO-avond. De hoofdlijn ziet er zo uit: 1. bouwen aan ketensturing met het eigen ketenkwaliteit- en I&R-systeem van de POV. 2. Revitalisering van de sector en innovatie, soort ruilverkaveling 3. Kostenreductie, met als prioriteit mestverwerking.

Nieuwe initiatieven opstarten

Varkenshouders vragen vaak wanneer het vitaliseringsplan klaar is. Het is niet meer 5 voor 12 in de varkenssector, maar kwart over 12, zoals Douma het zegt. Het plan richt zich echter niet op het oplossen van acute problemen.

Het zal veel vragen van de varkenshouderij om nieuwe initiatieven, zoals collectieve mestverwerking, op gang te krijgen. Douma: "De varkenshouderij is platzak." Een financiële duw in de rug zal nodig zijn om de sector uit het economisch dal te krijgen. Niettemin blijft de LTO-voorman geloven in een vitale varkenssector.

Maandag 30 mei vergadert de POV. Douma verwacht dat de leden het plan steunen en aandringen op een snelle uitvoering. De hoop is dat Rabobank en het ministerie dan akkoord zijn met het vitaliseringsplan. Anders stemmen de POV-leden over een voorstel waarvan de uitvoering onzeker is.

Laatste reacties

 • John*

  t wordt tijd voor t maken van een oprot fonds. als dadelijk de opbrengstprijzen weer bovengemiddeld zijn iedereen een bijdrage leveren zodat in een slechtere tijden bedrijven aanspraak kunnen maken op een oprotpremie. in de basis is dat dan t opkopen en parkeren van varkensrechten bij de pov.

 • Theo11

  Hoe kun je in zo'n moeilijke tijd het woord oprotten gebruiken
  Opkoop zou al heel anders klinken John

 • Snel

  John* zijn we niet gewend van jou zulk taalgebruik, jammer iets beschaafder had gemogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.