Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

Varkenshouders nemen regie in mestafzet

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil de mestketen anders inrichten. Varkenshouders moeten de regie krijgen over hun eigen mestafzet en -verwerking. Doel is de mestafzetkosten te reduceren naar maximaal €10 per ton varkensmest in 2020. Nu betalen varkenshouders €18 tot €25 per ton. De reacties op het plan zijn positief.

Dat stelt de POV in het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. De varkenshouders willen de beschikbare mestverwerkingscapaciteit een boost geven van ruim 2 miljoen ton extra verwerkingscapaciteit in 2 jaar. Het aantal partijen actief in de mestketen moet drastisch worden verminderd.

Mestcoöperaties

Het plan is om 6 tot 7 regionale mestcoöperaties op te richten. Deze coöperaties gaan de mest van de aangesloten varkenshouders weg zetten bij mestverwerkingsinitiatieven. Boeren moeten zich committeren met meerjarige leveringscontracten. Doel is om alle varkensmest volledig te gaan verwerken en verwaarden. Het plan moet varkenshouders minder afhankelijk maken van mesthandelaren en een uitweg bieden aan de overvolle mestmarkt met hele hoge prijzen.

Medewerking van overheden nodig

Om mestverwerkingsprojecten versneld van de grond te krijgen, wil POV medewerking van overheden voor locaties en vergunningen. Ook moeten restwater geloosd kunnen worden en mineralenconcentraat de status krijgen van kunstmestvervanger.

De Rabobank zet een innovatie- en investeringsfonds op voor mestverwerking. Het bestaande mestinvesteringsfonds van de voerleveranciers gaat daarbij aansluiten. Ook wordt €10 miljoen EU-geld beschikbaar gesteld. POV en ZuivelNL willen de inleg van veehouders in de regionale collectieven voor mestverwerking verdubbelen.

Raakvlakken met plan FrieslandCampina

Medio april maakte FrieslandCampina (RFC) bekend 5 grote mestverwerkingsinstallaties te willen opzetten verdeeld over het land. Ook deze installaties moeten in handen komen van melkveehouders door een eigen coöperatie of 'mestkring'. Of het plan van de POV en RFC een link hebben met elkaar, is nog niet bekend. Net als RFC wil POV SDE+-subsidie benutten door mestverwerking te koppelen aan duurzame energieproductie.

Een vrachtwagen met varkensmest wordt gelost in een silo.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>
Een vrachtwagen met varkensmest wordt gelost in een silo.

Foto: Mark Pasveer

Mestketen reageert positief op actieplan

Ruud Tijssen, directeur bij Agrifirm en voorzitter van het Mestinvesteringsfonds reageert positief op het plan van de varkenshouders om zich intensief op mestverwerking te richten. "Mest is de grootste kostenpost van de varkenshouders. Ik ben blij dat de POV samenwerking zoekt bestaande initiatieven als het mestinvesteringsfonds." De POV wil regionale collectieven van boeren opzetten. Deze zogenaamde regiobedrijven gaan de mest in beheer nemen en weg zetten bij de beschikbare mestverwerkingsinitiatieven. "Het is heel goed die collectieve kracht in te zetten."

Cumela: ambitieus plan

Jaap Uenk, Cumela-voorzitter van de sectie meststoffendistributie noemt het plan 'ambitieus'. "Het is een goed dat ingestoken wordt alle varkensmest te willen verwerken. Het moeilijkste zal zijn om de collectiviteit van boeren af te dwingen. Het terugbrengen van de mestverwerkingskosten naar €10 per ton lijkt mij niet realistisch." Uenk verwacht dat de beoogde aanpak van de POV zal betekenen dat mestfraude uitgebannen wordt. "Het betekent het einde van de vrije handel van varkensmest. Als het plan gestalte krijgt dan blijft de mest in eigendom van de varkenshouders."

ZLTO: intermediair terug naar oorspronkelijke rol

Hans Huijbers, ZLTO-voorzitter reageert enthousiast op het plan. "De goede keuzes zijn gemaakt. Het blijft wel zaak dat bestaande mestverwerkingsinitiatieven ook kunnen blijven draaien. De intermediairs gaan weer terug naar hun oorspronkelijke rol; het vervoeren van mest."

Laatste reacties

 • markdebeer

  je kunt geen mest verwerken voor 10 euro p ton

 • Insp.

  Je kunt het er nauwelijks voor transporteren incl. bemonstering.

 • evanderpasch1

  En deze mensen moeten onze belangen behartegen
  net als frieslandcampina die wil monovergisters bouwen

Of registreer je om te kunnen reageren.