Varkenshouderij

Nieuws

Varkens KI Twenthe houdt zo'n €55.000 over in 2015

Varkens KI Twenthe heeft boekjaar 2015 afgesloten met een financieel resultaat van €55.137. Dat is een licht winstherstel ten opzichte van het boekjaar 2014. Toen halveerde de winst en kwam uit op €45.353.

De omzet bedroeg €2.124.627 (+€122.000) in 2015. Van de extra omzet bleef nauwelijks geld over, want de kosten van sperma, afdrachten en de aankoop van beren stegen ook fors. Dit blijkt uit het jaarverslag van de KI-vereniging.

'Jaar om snel te vergeten'

Voorzitter Han Rutgers spreekt in zijn voorwoord over een 'financieel positief resultaat' van KI Twenthe in het afgelopen boekjaar. Voor de varkenshouderij was 2015 echter een jaar om snel te vergeten, stelt de voorzitter. Door lage opbrengstprijzen van biggen en vleesvarkens en fors gestegen kosten van mestafzet, was een aantal van de afnemers gedwongen hun bedrijf te beëindigen. Het ledental van Varkens KI Twenthe daalde met 15 tot 125 leden eind 2015.

Geanticipeerd op verzwakte positie varkenssector

De crisis in de varkenssector heeft ertoe geleid dat de financiële positie van veel varkensbedrijven danig is verzwakt, meldt het verslag. De KI-vereniging heeft daar op geanticipeerd. De post debiteuren was eind 2015 €270.112, ruim €40.000 lager dan het voorgaande jaar. Niettemin gaat de vereniging meer geld opzij zetten om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, vanwege de slechte financiële situatie in de varkenshouderij.

Tarieven zullen omhoog gaan

In het verslag schrijft het bestuur dat de omzet zal dalen in 2016, terwijl de kosten blijven stijgen. Minder klanten is de reden van de omzetdaling. De KI-vereniging zegt er daarom niet aan te ontkomen de tarieven te verhogen dit jaar. De laatste tariefsverhoging was 6 jaar geleden.

Bekijk de fotoreportage van de nieuwe berenstal van Varkens KI Twenthe
en lees het interview met hoofd productie Jan Nijland: 'Geen prijsstijging door nieuwbouw berenstal'

Of registreer je om te kunnen reageren.