Varkenshouderij

Nieuws

'Steun nodig voor nieuwe emissiebeperkende techniek'

De overheid moet de varkenssector financieel ondersteunen bij onderzoek en innovatie voor nieuwe praktijkrijpe installaties om emissies voor ammoniak, geur en stof verder te reduceren. Dat geeft LTO-vakgroep Varkenshouderij aan.

Door de toepassing van luchtwassers is de milieubelasting vanuit de varkenshouderij drastisch verlaagd, meldt LTO Varkenshouderij. In de provincies Brabant en Limburg is de uitstoot van ammoniak met 85 procent gereduceerd door het gebruik van luchtwassers. Ook in de overige provincies, die minder varkens bevatten, wordt de uitstoot van ammoniak, geur en stof fors teruggedrongen. De vakgroep wil hiermee benadrukken dat vooral de varkenshouderij bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak op gevoelige natuur.

'Luchtwasser prima 'end of pipe'-oplossing'

De sector heeft met zeer beperkte financiële ondersteuning de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in verduurzaming van de sector op gebied van milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen, aldus de vakgroep. Luchtwassers zijn volgens de vakgroep een prima 'end of pipe'-oplossing waarbij de techniek continu verbetert. Maar er is nog veel onderzoek nodig naar praktijksystemen die het ontstaan van ammoniak, geur en stof bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar de 'toiletstal' bij Varkens Innovatie Centrum  Sterksel.

'Luchtwassers best betaalbare techniek'

Op dit moment zijn de luchtwassers de best beschikbare en best betaalbare techniek voor varkenshouders. In nieuwe technieken zullen door varkenshouders alleen maar geïnvesteerd worden als deze investeringen economisch verantwoord kunnen worden terugverdiend.

Of registreer je om te kunnen reageren.