Varkenshouderij

Nieuws

Subsidie stimuleert duurzame varkenshouderij

Ruim 30% van de Deense varkenshouders investeert binnen nu en 2018 in welzijns- en milieuvriendelijke stallen. Zij zouden dat niet doen zonder een investeringssubsidie uit de Europese plattelandsontwikkelingsgelden.

Dat blijkt uit een enquête van het blad Landbrugs Avisen onder Deense varkenshouders. In totaal heeft 40% van de Deense varkenshouders investeringsplannen.

Subsidie voor modernisering stallen

Vanaf mei van dit jaar kunnen de varkenshouders subsidie aanvragen voor modernisering van hun stallen. Het geld is bestemd voor renovatie, nieuwbouw en de biologische varkenshouderij. De subsidieregeling is onderdeel van de Deense uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In totaal is €21 miljoen beschikbaar, waarvan €2 miljoen is gereserveerd voor de biologische sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.