Varkenshouderij

Nieuws

Nieuwe update voor CVB voederwaardetabel

Wageningen UR heeft de veevoedertabel van het Centraal veevoederbureau (CVB) grondig gewijzigd. De veevoedertabel, een basis voor rantsoenberekeningen, was voor het laatst geactualiseerd in 2011. Sinds het opheffen van het productschap diervoeders is er geen update meer gedaan.

Vanaf 2015 is de Federatie van Nederlandse Diervoederketen (FND) verantwoordelijk voor het CVB-programma. Een commissie van 5 partijen, waaronder Nevedi, LTO en OPNV, heeft het updaten van de voederwaardetabel weer opgepakt. De voederwaardetabel en voederwaardecalculator is voor iedereen openbaar. De achterliggende rekenregels zijn alleen beschikbaar voor de commissieleden die het project bekostigen.

Belangrijkste vernieuwingen

Volgens onafhankelijk voeradviseur Eric van Acht betekenen de nieuwe wijzigingen in de veevoedertabel marginale aanpassingen in het rantsoen van de varkens. De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 1. Geactualiseerde samenstellingen van mengvoedergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders
  Zowel de chemische samenstelling als de rekenregels om voederwaarden te bepalen zijn vernieuwd. Hierdoor zijn voederwaarden nauwkeuriger te bepalen en kan een rantsoen nauwkeuriger worden berekend.
 2. Nieuwe netto energiewaarden voor groeiende varkens (NE2015)
  Op basis van onderzoek over meerdere jaren, waaronder in respiratiekamers, is specifiek voor groeiende varkens bekend met welke efficiëntie energie uit verteerbare nutriënten zoals zetmeel, suiker, eiwit, vet en fermenteerbare koolhydraten worden benut voor onderhoud en groei.
 3. Introductie van twee grondstoffen
  Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) en tarwegistconcentraten hebben nu ook een voederwaardering gekregen voor varkens en voor herkauwers.
 4. Bijgestelde fosforverteringscoëfficiënten voor varkens
  De voorheen vermelde schijnbare verteringscoëfficiënten voor varkens zijn nu gecorrigeerd voor endogene verliezen van fosfor. De gestandaardiseerde verteringscoëfficiënten geven een beter beeld van de werkelijke fosforverteerbaarheid.

Daarnaast is de Voederwaardecalculator (een tool voor het berekenen van de voederwaarden) online beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers geanalyseerde samenstellingsgegevens van grondstoffen omrekenen naar de voederwaarde voor verschillende diersoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.