Varkenshouderij

Nieuws

GD: alert blijven op antibioticaresistentie

We moeten alert blijven op nieuwe vormen van resistentie tegen antibiotica. Dat zegt De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De dienst concludeert dat op basis van de gevoeligheidsanalyses die GD in 2015 deed om te bepalen welk middel een dierenarts moet inzetten. Dierenartsen zijn verplicht om deze analyse te maken voor zij een middel voorschrijven. Met de informatie uit al deze analyses volgt de GD de ontwikkeling van de resistentie van bacteriën.

Minder E.coli bij varkens

Vorig jaar was de antibioticaresistentie in Nederland in sommige gevallen lager dan in 2013 en 2014. Dat geldt bijvoorbeeld voor E.coli bij varkens. De gevoeligheid van de E.coli-bacterie voor amoxiciline-clavulaanzuur en colistine is duidelijk gestegen ten opzichte van 2013 en 2014. Ook Pasteurella multocida is gevoeliger geworden voor sulfonamiden, tildipirosine, tiolmicosine en tulathromycine.

Multiresistente bacteriën

Maar er zijn ook bacteriën waar meer resistentie is geconstateerd. Bijvoorbeeld bij Bordetella bronchiseptica. Die bacterie is minder gevoelig geworden voor Trimethoprim sulfadoxine (TMPS). En sommige Streptococcen suis stammen zijn resistent geworden tegen peniciline. Sommige bacteriën zijn multiresistent, dat wil zeggen dat ze resistent zijn tegen antibiotica uit ten minste 3 verschillende groepen. Het aandeel multiresistente bacteriën verschilt per bacteriesoort. Van de Staphylococcus hyicus en Streptococcus suis soorten is minder dan 1% multiresistent. Voor E.coli en aalmonella van de B-groep is dit meer dan 65%.

Colistineresistentie

In het geval van colistineresistentie is er een kans op directe overdracht van de resistentie van varkens op de mens. Colistine wordt regelmatig toegepast in de humane gezondheidszorg in geval van ongevoeligheid voor andere middelen. Vorig jaar was 1% van de E.coli-kweken bij de GD ongevoelig voor colistine. Op dit punt is waakzaamheid geboden, omdat de resistentie tegen colistine naast vererving ook overgedragen kan worden tussen bacteriën onderling, aldus de GD.

Laag gebruik antibiotica in humane gezondheidszorg

Volgens professor doctor Vandenbroucke-Grauls, afdelingshoofd van Medische Microbiologie en Infectiepreventie van de Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, is het gebruik van antibiotica en de resistentie ertegen in de humane gezondheidszorg in Nederland laag. Uit Europese cijfers blijkt dat de humane resistentie toeneemt bij een hoger humaan antibioticagebruik. Met het oog op de volksgezondheid is het zaak het colistinegebruik in de varkenshouderij tot een minimum te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.