Varkenshouderij

Nieuws

Zelfstandigheid is kracht varkenshouder

De zelfstandigheid van individuele varkenshouders is een grote kracht voor de varkenssector. Dat is een van de belangrijkste bevindingen uit het ABN AMRO rapport 'Leren van collega's in andere afzetketens'.

Doordat varkenshouders zelfstandig zijn, kunnen ze kiezen uit verschillende voerleveranciers en slachterijen. De onderlinge concurrentie tussen deze bedrijven is goed voor de innovatie in de sector. Varkenshouders kunnen kiezen tussen verschillende marktconcepten, waardoor ze een hogere prijs kunnen ontvangen, aldus het rapport.

De logistieke kosten binnen de keten zijn laag en er is een goed netwerk om vierkantverwaarding te realiseren. Het gebruik van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie verlaagt de voerkosten. Hierdoor beschikt de sector over een goede infrastructuur.

Gevecht om beperkte ruimte

Grootste bedreiging voor de varkenshouderij is het gevecht om de beperkte ruimte in Nederland. Dit wordt nog eens versterkt door het imago dat onder druk staat. De politieke besluitvorming leidt dan ook vaak tot minder ruimte voor varkenshouders om te ondernemen. Dat verhoogt de kostprijs. De gestegen mestafzetkosten tonen dit duidelijk aan. De eerder geroemde zelfstandigheid van de verschillende schakels in de keten heeft een keerzijde: het beperkt de samenwerking en efficiency binnen de keten.

Of registreer je om te kunnen reageren.