Varkenshouderij

Nieuws laatste update:21 mrt 2016

Ook tevreden met goedkope biggenmelk

Varkenshouders zijn tevreden over de kwaliteit van biggenmelk. Dat is de belangrijkste uitkomst van de enquête die Boerderij hield over biggenmelk. Bijna 200 varkenshouders vulden de vragenlijst in.

Het eindoordeel van alle biggenmelkproducten varieert tussen goed en zeer goed. Opvallend is dat goedkope melk even hoog wordt gewaardeerd als de duurdere varianten. Er is geen duidelijk verband tussen de waardering en de prijs van biggenmelk. De goedkoopste producten zijn echter niet of minder geschikt voor moederloze opfok en daardoor niet altijd toepasbaar.

Vier merken niet in productoverzicht

De producten werden gescoord op opname, houdbaarheid van de aangemaakte melk, oplosbaarheid, homogeniteit, extra groei, uniformiteit, aantal biggen en gezondheid van de biggen. Deelnemers konden een cijfer geven van 
1 (slecht) tot 5 (uitmuntend). De vragenlijsten leverden 4 merken op die niet in het productoverzicht zijn opgenomen. Dit zijn CulinaMilk, Birthright, Babimel Lac en Alpha milk.

De gegevens van 180 vragenlijsten zijn verwerkt in de resultaten. Biggenmelkproducten waarvan 3 of minder vragenlijsten zijn ingevuld, zijn niet meegenomen. De aantallen zijn te klein om betrouwbare conclusies uit te kunnen trekken. De uitkomsten laten zien dat varkenshouders tevreden zijn over de resultaten van het bijvoeren van melk. Een biggenmelk die hoger scoort op gebruikseigenschappen, scoort ook hoger op resultaten.

Melk merendeels handmatig aangeboden

137 van de 180 varkenshouders geven aan de melk handmatig te verstrekken. 66 varkenshouders bieden de melk automatisch aan door middel van een cupsysteem. Ruim 50 varkenshouders verstrekken de melk deels handmatig, deels automatisch.
Ruim driekwart van de varkenshouders die de melk handmatig voert, geeft aan de benodigde arbeid als nadelig te ervaren. Onder de gebruikers van een cupsysteem vindt een enkeling de benodigde arbeid een nadeel. Meer dan de helft noemt hygiëne een belangrijk aspect bij het verstrekken van biggenmelk.

Of registreer je om te kunnen reageren.