Varkenshouderij

Nieuws

Bezwaar WOZ loont voor groeiend varkensbedrijf

Vooral varkensbedrijven die de afgelopen tijd veel geïnvesteerd hebben in gebouwen kunnen er baat bij hebben om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-aanslag. Dat geeft Roy van Laarhoven van ZLTO Vastgoed aan.

Door de financiële malaise in de varkenssector ligt de werkelijke waarde van de gebouwen vaak een stuk lager dan de huidige aanslag van de WOZ.

Afwijking van marktwaarde

Gemeentes maken voor de waardering van onroerende zaken vaak gebruik van taxatiewijzers met daarin kaders voor waardering van objecten. Deze taxatiewijzers houden onvoldoende rekening met de huidige financiële situatie in de varkenshouderij. Bij een herwaardering van bijvoorbeeld €20.000 zal dat om tientjes gaan, maar een waardering kan wel fors afwijken van de marktwaarde als gevolg van de huidige markt.

Controle WOZ-waarde

Maar veel facetten zijn gelieerd aan de WOZ-waarde, geeft Van Laarhoven aan. Als voorbeeld geeft hij aan de waterschapslasten, inkomstenbelasting, vermogensbelasting en schenk- en erfbelasting. ZLTO biedt in samenwerking met een externe partij gratis een controle van de WOZ-waarde aan en ook de eventuele bezwaarprocedure. De Nederlandse Vakbond van Varkenshouders (NVV) stelt voor haar leden een gratis bezwaarschrift ter beschikking.

Of registreer je om te kunnen reageren.