Varkenshouderij

Nieuws 5 reacties

Slachthuis Nijmegen en Hilckmann stoppen

Slachthuis Nijmegen en Vleeshandel Hilckmann Nijmegen, 2 aan elkaar gelieerde bedrijven, gaan hun deuren sluiten. De belangrijkste reden voor de sluiting is volgens Hilckmann de sterk gewijzigde marktomstandigheden en het ontbreken van een Chinese exportvergunning.

Die maken het niet mogelijk de winstgevendheid structureel te verbeteren. Hierdoor draait het bedrijf structureel verlies.

De beide bedrijven zijn eigendom van de zussen Dominique en Kathelijne Hilckmann.

Volgens Reinier Kole, zakelijk adviseur en woordvoerder namens Hilckmann, wordt in het Nijmeegse bedrijf zo'n 20.000 varkens en gemiddeld 400 runderen per week geslacht. Dat komt neer op respectievelijk 7 en 3 procent van de totale Nederlandse slacht.

Negatief voor de varkensmarkt

Varkenshandelaren denken dat het einde van Hilckmann een negatief effect op de varkensmarkt omdat het bedrijf een aanzienlijk percentage varkens slacht. "Dit is niet goed voor de varkenssector", zegt varkenshandelaar Jan Schuttert. "De druk op de varkensprijzen wordt hierdoor alleen maar groter."

Jan Vernooij van varkenshandel Ter Haar sluit zich aan bij de woorden van Schuttert. "Er zijn al te veel varkens", aldus Vernooij. "Ik kan me niet voorstellen dat slachterijen nu op extra varkens zitten te wachten. Bovendien slacht Hilckmann veel reguliere varkens die niet goed te plaatsen zijn in slachtprogramma's bij andere slachterijen."

Lees de reacties van NVV en LTO Varkenshouderij op de sluiting van Hilckmann

'Andere slachterijen krijgen meer macht'

Een andere varkenshandelaar die niet met name genoemd wil worden denkt dat de andere slachterijen nu achterover kunnen leunen en meer macht in de markt zullen krijgen. "Ze krijgen de varkens in hun schoot geworpen. Dit helpt de prijsvorming in de varkensmarkt niet", legt hij uit. "Sterker nog, het versterkt de positie van andere slachthuizen. Die krijgen meer macht."

Volgens Schuttert verloor Hilckmann zo'n €8 per varken. "Als je dan bedenkt dat er zo'n 20.000 varkens worden geslacht in de week, kan je zelf wel uitrekenen wat het slachten per week kost." Schuttert ziet als lichtpuntje dat de slachterijen die de extra varkens opnemen nu efficiënter kunnen slachten. "Een lagere kostprijs voor een kilo varkensvlees zou op termijn ook een hogere varkensprijs kunnen betekenen."

Aanvoer van varkens bij Hilckmann. <br /><em>Foto: Henk Riswick </em>
Aanvoer van varkens bij Hilckmann. 
Foto: Henk Riswick

 

Laatste transacties keurig afgehandeld

Betrokken handelaren en varkenshouders geven aan dat de laatste transacties met Hilckmann allemaal keurig zijn afgehandeld. Opvallend is ook dat varkenshouders die rechtstreeks zaken doen met de vleesverwerker met veel waardering spreken over het bedrijf. De varkenshouders zeggen De familie Hilckmann een warm hart toe te dragen.

Voor de slachtkoeienmarkt worden weinig problemen verwacht door het wegvallen van Hilckmann, denken handelaren en inkopers op de slachtkoeienmarkt. Volgens handelaren werden in het afgelopen jaar minder runderen geslacht dan het aantal van gemiddeld 400 stuks waar Hilckmann over spreekt. De inschattingen vanuit de slachtkoeienmarkt gaan uit van zo'n 100 tot 250 dieren in de week. Dit aantal kan gemakkelijk opgenomen worden door de andere runderslachterijen.

'Hilckmann had nog wel een tijd door kunnen slachten'

Hilckman, de slachterij en vleeshandelaar uit Nijmegen, die donderdag aankondigde de deuren te gaan sluiten, heeft geen afspraken gemaakt met andere partijen om de slachtactiviteiten over te nemen. In principe is vrijdag de laatste dag dat er geslacht zal worden. "We hebben al onze relaties op de hoogte gebracht van onze beslissing om te stoppen. Ik neem aan dat ze nu een andere oplossing zoeken voor de te slachten dieren."

Hilckmann is een van de grotere particuliere slachterijen waar met 20.000 varkens per week zo'n 7 procent van het totaal aantal varkensslachtingen. Met gemiddeld 400 runderen per week slacht het bedrijf ruim 3 procent van het totale aantal runderen.

Er is nog wel een klein achterdeurtje als er grote problemen zou ontstaan bij Hilckmanns relaties. "Bij nood kunnen we volgende week ook nog een aantal dagen slachten. Ik verwacht overigens niet dat dat zal gebeuren, omdat boeren waarschijnlijk de dieren niet meer zullen willen leveren uit angst dat ze hun geld niet krijgen; iets dat ik ook nog wel kan begrijpen."

110 vaste medewerkers en 150 uitzendkrachten raken bij Hilckmann en Slachthuis Nijmegen hun baan kwijt.</p>
<p><em>Foto: Henk Riswick</em>
110 vaste medewerkers en 150 uitzendkrachten raken bij Hilckmann en Slachthuis Nijmegen hun baan kwijt.

Foto: Henk Riswick

 

Geen faillissement, bedrijf kan aan verplichtingen voldoen

Overigens verwacht Kole niet dat zo'n financieel probleem voor Hilckman op korte termijn zal kunnen ontstaan. "We hebben besloten niet te wachten tot we in een situatie van een faillissement zouden terechtkomen. Op dit moment is het zo dat we alle rekeningen nog kunnen betalen. We kunnen nu nog aan al onze financiële verplichtingen voldoen. Daarom stoppen we ook nu met het bedrijf, omdat de familie ervoor kiest zaken financieel netjes af te wikkelen met de relaties."

De financiële nood is nu dan ook nog niet zo groot dat er direct problemen zijn. "Op zich had Hilckman nog wel een aantal maanden door kunnen gaan met het slachten. Maar we hebben te maken met substantiële verliezen op dit moment. Het probleem is onafwendbaar nu we niet in staat zijn afzet te realiseren op de Chinese markt.'

Nieuwbouw slachterij was al gepland

Wrang voor de slachterij is dat ze nu niet kunnen profiteren van een veel efficiëntere slachtlijn die ze zouden gaan gebruiken in hun geplande nieuwbouw in Haps. Kole: "De hele financiering van 42 miljoen daarvoor was al rond met de bank. De voorwaarden daarvoor waren dat we niet meer dan een beperkt verlies zouden draaien en dat we 'Chinawaardig' zouden zijn. Helaas zien we nu dat door het niet hebben van een exportvergunning voor China de verliezen substantieel zijn geworden.

Ontslag voor 110 vaste medewerkers

Voor de 110 vaste medewerkers van de slachterij en de vleeshandel is ontslag aangevraagd. Daarnaast zullen ook nog eens ruim 150 uitzendkrachten het slachtoffer worden van het stoppen van Hilckmann. Met de vakbond wordt overlegd over een sociaal plan voor de vaste medewerkers.

Kole verwacht dat de afwikkeling van de sluiting van de bedrijven vrij snel zal geen. "We wachten nu op het formele advies van de OR, dat zal naar verwachting komende week komen. De Ondernemingsraad heeft daarvoor extern advies ingeroepen."

Net geen 50 jaar Hilckmann

Sinds 2006 vormen Dominique en Kathelijne Hilckmann directie van het familiebedrijf Hilckmann. In dat jaar namen ze het stokje over van hun vader Franz Hilckmann. In 1970 begon Hilckmann met de slacht van 7 varkens per week. In de loop der jaren groeide dat aantal gestaag tot de huidige capaciteit van 25.000 varkens en 1.200 runderen per week.

Hilckmann bezit een van de grotere particuliere slachterijen van Nederland. Jaarlijks verwerkt het familiebedrijf in totaal meer dan 1 miljoen varkens. Daarnaast wordt uitgebreid runderen en kalveren ingekocht en geslacht. Hilckmann verkoopt varkensvlees en rundvlees aan de vlees- en vleeswarenindustrie in binnen- en buitenland. Meer dan 100 producten worden op diverse markten afgezet.

Op de website benadrukt Hilckmann dat het motto van het bedrijf vertrouwen is. "Eerlijke handel gaat uit van vertrouwen en het nakomen van afspraken." Dat is ook de reden dat nu gekozen wordt om de zaken af te handelen voor dat er sprake is van een faillissement. Afspraken moet worden nagekomen, dus ook het afhandelen van de financiën met de relaties. Zoals Hilckmann op de site schrijft: "En die waarden zorgen ervoor dat onze relaties al sinds 1970 zeer prettig zaken met ons doen."

Laatste reacties

 • veldzicht

  Van zo,n beeld van varkens die vlak voor de slacht nog even onder de does gaan wordt ik ook niet vrolijk.

 • Vhouder

  het is de praktijk

 • husky

  Knip gevuld, mooi praten, en lekker op de kont gaan zitten, goed uitgemolken de situatie

 • Wisegay

  Puur propaganda , investeren tegen dubbel verlies per week, goed geregeld zou ik zeggen

 • vandenbrandcv1

  En dat terwijl er al subsidie was voor de geplande verhuizing. Heel Nijmegen staat nu op zijn kop om de subsidie terug te vorderen. Ben benieuwd wat de inspanningen van EZ waren om de exportvergunningen met China te verlengen. Het land dat nu leert hoe zelf kunnen zuivelen om NL in een latere fase te bedanken.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.